Skip to main content

Maximalizace dopadu naší pomoci prostřednictvím činnosti na místní i globální úrovni

CARE věří, že pomocí implementace globální koordinované strategie dokáže znásobit rozsah dopadu nad rámec programového financování a technické podpory k ovlivnění národních a mezinárodních politik, které zasahují do životů těch nejchudších a nejzranitelnějších komunit na světě.

CARE si je vědoma, že ženy hrají klíčovou roli v globální snaze zabránit chudobě a naše činnost je silně zaměřena na posílení postavení žen a jejich zrovnoprávnění s muži. Zaměřujeme se na tyto globální prioritní oblasti:

  • ženy, zabezpečení míru;
  • bezpečí žen a potravinová bezpečnost;
  • sexuální, reprodukční a mateřské zdraví a
  • změna klimatu.

Tyto oblasti jsou vždy provázány s reakcí na humanitární krize.

Jako globální konfederace působící ve 100 zemích světa má CARE unikátní postavení k prosazování lidských práv na různých úrovních, od místních komunit po mezinárodní instituce. Naší snahou je v zemích, kde pracujeme, ovlivňovat místní a národní politiky na základě úzké spolupráce s lidmi s rozhodovací pravomocí a s dalšími zúčastněnými stranami. Na mezinárodní úrovni je naším cílem ovlivňovat regionální a mezinárodní procesy, které mají dopad na životy těch nejchudších.

CARE má díky zkušenosti s chudými komunitami jedinečnou pozici, kdy jim může pomáhat, a zároveň je propojit s místními rozhodovacími orgány a podpořit tak jejich snahu postavit se za svá práva. Mezi partnery CARE patří také síť aktérů, kteří jsou součástí občanské společnosti, vlády nebo soukromého sektoru. To také napomáhá lépe dosahovat stanovených cílů.

Mezinárodní sekretariát společnosti CARE má kanceláře v Ženevě, New Yorku a Bruselu. Zde se snaží působit na národní vlády a mezinárodní organizace jako OSN nebo EU, které aktivně podporují změnu. Ve spojení s jednotlivými členy CARE a kancelářemi po celém světě Mezinárodní sekretariát koordinuje úsilí dosáhnout společných cílů.

Globální kampaň CARE k Úmluvě o ukončení násilí a obtěžování na pracovišti Mezinárodní organizace práce (ILO)

CARE se zavázala k podpoře posilování postavení žen a dívek za účelem toho, aby došlo k proměně nerovných mocenských vztahů a k zrušení nerovnosti pohlaví.

CARE se zasazuje za silnou pozici Úmluvy ILO a při jednáních má status pozorovatele. CARE po celém světě spolupracuje s partnery, aby přinutili vlády a zaměstnavatele k souhlasu s Úmluvou ILO. Byla to naše vůbec největší globální kampaň, jejíž součástí byly různé aktivity, od petic, výstupů v médiích, konzultací, tvorby politických dokumentů po schůzky s ministry, obchodními společnostmi, firmami a odbory. Důležité je, že pracujeme na tom, aby ženy byly slyšet a abychom podpořili organizace pro podporu jejich práv k účasti na procesu přijetí Úmluvy ILO.

K čemu je potřeba Úmluva o ukončení násilí a obtěžování na pracovišti ILO

Průvodce ILO: O čem byste měli vědět.

Zde jsou příklady z naší činnosti k uvedené problematice:

  • CARE přispěla k zajištění závazků a financování v souvislosti se Summitem rodinného plánování roku 2017, který cílí na spravedlivý přístup k plánování rodiny 32 milionům žen a dívek zasažených krizí a nepokoji.
  • Spolu s dalšími organizacemi jako UNICEF v Ekvádoru ovlivnila reformu Občanského zákoníku s cílem zvýšit minimální věk pro vstup do manželství na 18 let bez rozdílu pohlaví.
  • V Keni společnost CARE ovlivnila revizi Národní zdravotní politiky školství a integrovala do ní témata související s se správnou hygienou. Kromě toho také ovlivnila nárůst rozpočtů pro řešení problémů s hygienou v základních školách.
  • V Kambodži se CARE zasazovala o implementaci plánu pro vícejazyčné vzdělávání, formálně zahájeného v březnu 2016.
  • Burundská vláda požádala o partnerství s CARE a následně přijala návrh zavedení komunitních spořicích kooperativ „Village Savings Loans Associations“ (VSLA) do burundské Národní strategie finančního začlenění pro ekonomické zmocnění žen a mládeže. Ministerstvo pro lidská práva, národní solidaritu a pohlaví zahrnulo národní úroveň zvyšování metodiky VSLA do svého akčního plánu pro rok 2018.

Příručka CARE International k zasazování se za lidská práva

Zasazování se za lidská práva je nedílnou součástí k naplňování vize a poslání CARE. Příručka k tématu je k dispozici v angličtině, francouzštině, španělštině a arabštině. Tato příručka je souborem přístupů, technik a zdrojů, které pomáhají zaměstnancům CARE, partnerům a dalším kolegům z nevládních organizací zamyslet se nad tím, jak do své práce zahrnout snahu zasazovat se za lidská práva. Příručka obsahuje četné případové studie napříč konfederací CARE na národní, regionální a globální úrovni. A to včetně informací o tom, jak rozšiřovat svůj vliv v OSN nebo v EU a nastínit veškeré vnitřní procesy s tím související. Ke stažení zde.

Život bez násilí

Podpora žen a dívek

Aktuálně

Aktivní projektyBosna a HercegovinaHumanitární pomocInformaceUncategorizedZemě
18 července, 2024

Bosna a Hercegovina: Inkluzivní socio-ekonomická iniciativa v Brčko distriktu

KDE A PROČ POMÁHÁME  Transformační projekt s názvem "Inkluzivní socio-ekonomická…
AktualityHumanitární pomoc
9 července, 2024

Reakce CARE na masivní raketový útok na území Ukrajiny

V pondělí ráno, 8. července, byl zahájen masivní útok na…
AktualityHumanitární pomocInformaceTiskové zprávy
27 června, 2024

Súdán trpí hladem v historické míře, miliony lidí jsou ohroženy na životě

27. června 2024 - Desítky milionů Súdánců po celé zemi…
O CARE
Organizace CARE byla založena v roce 1945 a dnes je jednou z největších humanitárních organizací na světě. CARE ČR je její hrdou součástí opět od roku 2007.
Zvýšenou pozornost CARE věnuje ženám a dívkám, protože mají významný vliv na prosperování celé rodiny i širších komunit.
CARE přináší trvalé změny. Spolu s Vámi toho dokážeme ještě víc. DĚKUJEME
www.care.cz / www.care-international.org
JSME TU PRO VÁS
+420 222 312 805
care@care.cz
Slezská 2033/11
12000 Praha 2
IČ: 22694102
IDDS: kx7t834
DMS CARE 190 na 87 777
BANKOVNÍ ÚČTY
Dárcovský účet:
219 619 502/0300 (ČSOB)
Sbírkový účet:
243 308 210/0300 (ČSOB)
Provozní účet:
287 115 111/0300 (ČSOB)
Informace k zahraniční platbě.

Chci dát rychlý příspěvek:

Chci dostávat informace:

Chci dát rychlý příspěvek:

Chci dostávat informace: