Skip to main content
Andrea Diefenbach/CARE

Život bez násilí

Násilí mezi pohlavími je problémem na celém světě, a přesto je mu věnována malá pozornost: Celosvětově jedna ze tří žen během svého života trpí fyzickým nebo sexuálním násilím od svého partnera anebo obecně. Násilí mezi pohlavími způsobuje bolest a smrt stejného množství žen ve věku 15-44 let stejně jako rakovina, malárie, dopravní nehody a války dohromady. Během genocidy ve Rwandě roku 1994 bylo znásilněno 250 000 – 500 000 žen. Toto násilí může být příčinou, a zároveň následkem chudoby a nerovností mezi pohlavími.

Do roku 2020 chceme pomoci 100 milionům žen a dívek získat znalosti jejich práv na sexuální, reprodukční a mateřské zdraví a život bez násilí. V roce 2017 se naše programy zabývající se násilím mezi pohlavími dostaly do povědomí více než 1,2 milionů lidí za pomoci odborné podpory, prevence a zvyšování povědomí o problému.

CARE se zavázala k podpoře posilování postavení žen a dívek v jejich snaze čelit násilí založeném na rozdílném pohlaví. CARE obětem sexuálního násilí pomáhá se fyzicky, psychicky a ekonomicky zotavit. Poskytujeme jim zdravotní podporu a poradenství tak, aby mohly začít žít jako dříve a postavit se na vlastní nohy. Nepřestáváme pomáhat přeživším sexuálního násilí. Naším cílem je určit a změnit sociální normy a postoje, které vedou k násilí založenému na rozdílném pohlaví. To znamená, že budujeme kapacity místních organizací a komunit a chceme, aby reagovaly na toto násilí v místním kontextu. Tím máme na mysli posílení postavení žen a dívek prostřednictvím vzdělávání, lepší zdravotní péče a příležitostí k obživě. Dále dáváme ženám šanci, aby se postavily za svá práva a aby byly slyšet. Součástí toho je i zapojení mužů a chlapců tak, aby přerušili tento koloběh násilí.

Přečtěte si naše shrnutí Programové strategie 2020 o právech na život bez násilí zde.

O CARE
Organizace CARE byla založena v roce 1945 a dnes je jednou z největších humanitárních organizací na světě. CARE ČR je její hrdou součástí opět od roku 2007.
Zvýšenou pozornost CARE věnuje ženám a dívkám, protože mají významný vliv na prosperování celé rodiny i širších komunit.
CARE přináší trvalé změny. Spolu s Vámi toho dokážeme ještě víc. DĚKUJEME
www.care.cz, www.care-international.org
JSME TU PRO VÁS
+420 222 312 805
care@care.cz
Slezská 2033/11
12000 Praha 2
IČ: 22694102
IDDS: kx7t834
DMS CARE 90 na 87 777
BANKOVNÍ ÚČTY
Dárcovský účet:
219 619 502/0300 (ČSOB)
Sbírkový účet:
243 308 210/0300 (ČSOB)
Provozní účet:
287 115 111/0300 (ČSOB)
Informace k zahraniční platbě.

Chci dát rychlý příspěvek:

Chci dostávat informace:

Chci dát rychlý příspěvek:

Chci dostávat informace: