Skip to main content

PODPOŘTE ŽENY PODNIKATELKY NA CESTĚ ZA SOBĚSTAČNOSTÍ!

Ženy v rozvojových zemích jsou chudobou ohroženy mnohonásobně více než muži. V oblastech zasažených konflikty či živelnými pohromami navíc každý den přibývá matek samoživitelek, které se snaží uživit sebe i své děti. Často však nemají potřebné vzdělání a neumí hospodařit s penězi. 

Pomozte jim spolu s námi! CARE ženám v ohrožených oblastech poskytuje školení v oblasti správy řízení peněz i managementu podniku

Ženy tak získají potřebné znalosti, začnou samostatně podnikat a vydají se na cestu za svým snem. 

A finance potřebné k založení podniku? Ty ženy získají skrze spořící kooperativy CARE.

  • 2000 Kč zajistí jedné ženě potřebné vzdělání a podporu podnikání po dobu tří let 
  • 1100 Kč zabezpečí ženám školení v oblasti podnikání, řízení a vedení týmů, které posílí jejich postavení. Tyto ženy následně proškolí dalších 30 členek své komunity 
  • 550 Kč zajistí školení pro jednu ženu v oblasti řešení problémů, rozhodování a finanční a právní gramotnosti

1. Informace o daru:

Chci darovat:
Jak často chci darovat:

2. Kontaktní informace:

Jméno:*
Příjmení:*
E-mail:*
Telefon:
Ulice a ČP:*
Město:*
PSČ:*
Tento projekt je příkladem naší pomoci a použití finančních prostředků.
O CARE
Organizace CARE byla založena v roce 1945 a dnes je jednou z největších humanitárních organizací na světě. CARE ČR je její hrdou součástí opět od roku 2007.
Zvýšenou pozornost CARE věnuje ženám a dívkám, protože mají významný vliv na prosperování celé rodiny i širších komunit.
CARE přináší trvalé změny. Spolu s Vámi toho dokážeme ještě víc. DĚKUJEME
www.care.cz / www.care-international.org
JSME TU PRO VÁS
+420 222 312 805
care@care.cz
Slezská 2033/11
12000 Praha 2
IČ: 22694102
IDDS: kx7t834
DMS CARE 90 na 87 777
BANKOVNÍ ÚČTY
Dárcovský účet:
219 619 502/0300 (ČSOB)
Sbírkový účet:
243 308 210/0300 (ČSOB)
Provozní účet:
287 115 111/0300 (ČSOB)
Informace k zahraniční platbě.

Chci dát rychlý příspěvek:

Chci dostávat informace:

Chci dát rychlý příspěvek:

Chci dostávat informace: