Skip to main content
© CARE

Podvýživa

V roce 2018 bylo nedostatečně vyvinuté téměř jedno ze čtyř narozených dětí. 149 milionů dětí do 5 let a dalších více než 49 milionů trpělo jinými problémy. Nejméně 3,5 milionu dětí do 5 let umíralo na podvýživu každý rok. V mnoha regionech je na vzestupu špatná výživa. Podvýživa ovlivňuje všechny fáze života a může mít vliv na celé generace. U podvyživených matek je vyšší pravděpodobnost, že zemřou při porodu a že se jejich děti narodí s nízkou porodní hmotností. Chronicky podvyživené děti čelí celoživotním důsledkům nižšího duševního potenciálu, nižšího vzdělávání ve škole a nižšího celoživotního výdělku.

V zájmu řešení příčin podvýživy poskytuje CARE zranitelným rodinám potravinovou a výživovou podporu. Zabýváme se také základními příčinami chudoby, včetně nedostatečného přístupu k vlastnímu živobytí, čisté vodě a správné hygieně a nedostatku kontroly nad přírodními zdroji. Zaměřujeme se na zvyšování rovnosti mezi muži a ženami, protože zkušenosti ukazují, že podvýživu můžeme snížit, když jsou práva žen posíleny. Rovněž úzce spolupracujeme s vládami, abychom se ujistili, že se dlouhodobě zasazují za zlepšení situace.

O CARE
Organizace CARE byla založena v roce 1945 a dnes je jednou z největších humanitárních organizací na světě. CARE ČR je její hrdou součástí opět od roku 2007.
Zvýšenou pozornost CARE věnuje ženám a dívkám, protože mají významný vliv na prosperování celé rodiny i širších komunit.
CARE přináší trvalé změny. Spolu s Vámi toho dokážeme ještě víc. DĚKUJEME
www.care.cz, www.care-international.org
JSME TU PRO VÁS
+420 222 312 805
care@care.cz
Slezská 2033/11
12000 Praha 2
IČ: 22694102
IDDS: kx7t834
DMS CARE 190 na 87 777
BANKOVNÍ ÚČTY
Dárcovský účet:
219 619 502/0300 (ČSOB)
Sbírkový účet:
243 308 210/0300 (ČSOB)
Provozní účet:
287 115 111/0300 (ČSOB)
Informace k zahraniční platbě.

Chci dát rychlý příspěvek:

Chci dostávat informace:

Chci dát rychlý příspěvek:

Chci dostávat informace: