Skip to main content
© Erika Piñeros/CARE

Sexuální a reprodukční zdraví žen

Špatný zdravotní stav a chudoba jdou často ruku v ruce. Proto CARE za snížení chudoby zasazuje tím, že pomáhá ke zdraví milionům nejchudších lidí na světě, zejména pak ženám a dívkám. V mnoha chudých zemích se ženám nedaří žít plnohodnotný a zdravý život. CARE ženám poskytuje přístup ke zdravotnickým službám, informace k reprodukčnímu zdraví, prevenci HIV a mateřské péči a tím zlepšuje jejich celkový zdraovtní stav.

Do konce roku 2020 pomůžeme 100 milionům žen a dívek k naplnění jejich práv na sexuální, reprodukční a mateřské zdraví a život bez násilí.

Přečtěte si naše shrnutí programové strategie pro rok 2020 o sexuálním, reprodukčním a mateřském zdraví zde.

Sexuální a reprodukční zdraví

Podpora sexuálního, reprodukčního a mateřského zdraví je stavebním kamenem k dosažení rovnosti žen a mužů a snižování globální chudoby. Zvýšené investice, cílené programování a podpůrná opatření jsou zásadní k uspokojení potřeb reprodukčního zdraví milionů žen a mužů. CARE má za to, že přístup k těmto zdravotnickým službám je základním lidským právem.

CARE podporuje práva dívek a žen na bezpečný porod. Pracuje na snižování úmrtnosti těhotných, na zvyšování povědomí o plánovaném rodičovství a na odstranění diskriminace a násilí. CARE po celém světě přispívá ke zlepšení zdraví a blahobytu žen, dětí a rodin tím, že mění nespravedlivé sociální normy a nerovnoměrný přístup a posiluje postavení žen.

Ženy a dívky jsou během přírodních katastrof a nepokojů vystaveny zvýšenému riziku sexuálního násilí, nechtěných těhotenství a celkovému nedostatku kontroly nad svou životní situací. Dlouhodobé programy CARE týkající se sexuálního a reprodukčního zdraví se zaměřují na plánování rodiny, předporodní péči, přístup ke službám a prevenci, detekci a léčbu sexuálně přenosných chorob.

Zdraví během těhotenství

Chcete pomoci komunitě dostat se z chudoby? Začněte nejprve s matkami. Těhotenství a porod by neměly být hazardem: Každé dvě minuty zemře někde ve světě žena v důsledku komplikací během těhotenství a porodu. V subsaharské Africe zemře během porodu každá šestnáctá žena. Většině těchto úmrtí lze zabránit, pokud mají ženy přístup k předporodní péči a podpoře, ke školeným porodním asistentkám, zdravotním ošetřením v případě komplikací a dobře vybaveným zdravotnickým klinikám a nemocnicím.

CARE věří, že realizace “práva na zdraví” nelze dosáhnout pouze přímou pomocí; rozsáhlé a udržitelné změny vyžadují řešení základních a systémových faktorů, včetně genderové nerovnosti, politických překážek a mocenské nerovnováhy. CARE pracuje s lídry komunit, ženami a zdravotnickými pracovníky a zajišťuje, aby porozuměli situaci a zabývali se důvody vysoké úmrtnosti matek.

Zdraví dětí

Každé dítě si zaslouží žít ve zdraví a bezpečí. Nicméně 19 000 dětí mladších pěti let denně umírá a více než 7 milionů dětí zemře předtím, než se dožijí pěti let. Téměř každému z těchto úmrtí lze zabránit. CARE pomáhá těm nejchudším komunitám tím, že jim dodává nutriční výživu, očkování pro děti ohrožené ozbrojenými konflikty a katastrofami a poskytuje léčbu nemocí, jako je malárie, tuberkulóza a obrna. Dále investuje do tolik potřebných základních věcí, jako jsou adekvátní výživa a kvalifikovaní zdravotničtí pracovníci, aby pomohla dětem přežít.

HIV/AIDS

Více než 95 % lidí s HIV pochází z rozvojových zemí. Lidé z chudých komunit jsou vystaveni zvýšenému riziku v důsledku dopadů chudoby, jako jsou například nedostatek znalostí a povědomí o nemoci, preventivních a poradenských služeb a testování, nedostatečný přístup k léčbě a ARV (antiretrovirové léky), vysoká míra diskriminace a stigmatizace nemocných.

Kvůli nerovnostem jsou ženy vystaveny vyššímu riziku nákazy než muži. Cílem CARE je zabránit šíření onemocnění vzděláváním dívek a chlapců v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví. CARE pomáhá lidem žijícím s HIV získat ekonomickou soběstačnost prostřednictvím školení a finanční podpory domácností. Usiluje o změnu politiky ke snížení diskriminace a zlepšení podpory zdraví. Pomáhá pracovníkům v sexuálních službách, aby se mohli chránit před HIV infekcí a před násilnou diskriminací ze strany klientů, policie a dalších. Programy CARE také podporují ochranu zdraví dětí ohrožených HIV.

O CARE
Organizace CARE byla založena v roce 1945 a dnes je jednou z největších humanitárních organizací na světě. CARE ČR je její hrdou součástí opět od roku 2007.
Zvýšenou pozornost CARE věnuje ženám a dívkám, protože mají významný vliv na prosperování celé rodiny i širších komunit.
CARE přináší trvalé změny. Spolu s Vámi toho dokážeme ještě víc. DĚKUJEME
www.care.cz / www.care-international.org
JSME TU PRO VÁS
+420 222 312 805
care@care.cz
Slezská 2033/11
12000 Praha 2
IČ: 22694102
IDDS: kx7t834
DMS CARE 190 na 87 777
BANKOVNÍ ÚČTY
Dárcovský účet:
219 619 502/0300 (ČSOB)
Sbírkový účet:
243 308 210/0300 (ČSOB)
Provozní účet:
287 115 111/0300 (ČSOB)
Informace k zahraniční platbě.

Chci dát rychlý příspěvek:

Chci dostávat informace:

Chci dát rychlý příspěvek:

Chci dostávat informace: