Darujte dětem šanci na důstojnou budoucnost! Navštivte náš dárkový katalog ještě dnes.
Slider

CARE spolu se svými partnery do roku 2030 podpoří 200 milionů lidí z těch nejzranitelnějších a nejopomíjenějších komunit světa.

Představujeme vám hlavní cíle a priority z naší společné Vize CARE 2030:

© Josh Estey | CARE

1. Rovnost mezi muži a ženami

Do roku 2030 chce CARE pomoci 50 milionům lidí dosáhnout rovnoprávnosti, a to zejména formou eliminace násilí na základě pohlaví a umístěním většího počtu žen do školství a na vedoucí pozice, kde jejich názory budou vyslyšeny s respektem.

Rovnoprávnost je sama o sobě jedním z nejdůležitějších cílů naší organizaceCARE usiluje o svět, ve kterém mají všichni lidé bez ohledu na pohlaví stejné šance a podmínky k žití. Nelze potlačit chudobu, dokud nepotlačíme rozdíl sociální postavení mužů a žen

Diskriminace vůči ženám se navíc negativně promítá i do všech dalších oblastí, ve kterých se snažíme vytvořit změnu k lepšímu; globální rozvoj a bezpečnost, ekonomická výkonnost, zajištění dostatku potravin a pitné vody, ochrana zdraví, adaptace na klimatické změny, ochrana životního prostředí a celková stabilita společnosti. Právě proto musíme začít u posílení postavení žen a dívek ve společnosti.

2. Právo na dostatek jídla a přístup k čisté vodě

Do roku 2030 chce CARE pomoci naplnit právo na dostatek jídla a přístup k čisté vodě 75 milionům lidí, zejména ženám a dívkám.

Každý člověk má právo na dostatek jídla a na přístup k čisté, pitné voděCelý svět  teď produkuje dostatečné množství potravin, které by nasytilo nás všechny. Přesto jsou tu stále lidé, kteří trpí hladem. 

Organizace CARE usiluje o to, aby měl každý z nás přístup k pitné vodě a základním hygienickým službám. Vytváříme svět, ve kterém nebude nikdo podvyživený a hladový. Víme také, že v boji proti hladu musíme začít u podpory drobných podnikatelek – farmářek. Ženy v zemědělství jsou nejvíce přehlíženou a přitom klíčovou, rozhodující skupinou pro globální produkci potravin. Přesto stále nemají přístup ke stejným ekonomickým zdrojům, jako jejich mužské protějšky. Abychom porazili hlad, musíme nejdříve pomoci zemědělkyním dosáhnout stejných příležitostí, jako mají muži. 

© CARE Ethiopia
© CARE Ethiopia

3. Právo na intimní, reprodukční a mateřské zdraví

Do roku 2030 chce CARE pomoci prosadit právo na ochranu zdraví 75 milionům lidí a dalším 30 milionům žen a dívek pomůže získat plnou kontrolu nad svým intimním a reprodukčním zdravím.

4. Posílení soběstačnosti žen a dívek a jejich odolnosti vůči klimatickým změnám

Do roku 2030 chce CARE zajistit 50 milionům ženám spravedlivý přístup k ekonomickým prostředkům a příležitostem. 25 milionům lidí chce pomoci rozvinout adaptační kapacitu, posílit odolnost a snížit zranitelnost vůči změně klimatu. Zaměří se hlavně na chudé a znevýhodněné osoby, zejména ženy a dívky.

© Genaye Eshetu | CARE
O CARE
Organizace CARE byla založena v roce 1945 a dnes je jednou z největších humanitárních organizací na světě. CARE ČR je její hrdou součástí opět od roku 2007.
Zvýšenou pozornost CARE věnuje ženám a dívkám, protože mají významný vliv na prosperování celé rodiny i širších komunit.
CARE přináší trvalé změny. Spolu s Vámi toho dokážeme ještě víc. DĚKUJEME
www.care.cz / www.care-international.org
JSME TU PRO VÁS
+420 222 312 805
care@care.cz
Slezská 2033/11
12000 Praha 2
IČ: 22694102
IDDS: kx7t834
DMS CARE 90 na 87 777
BANKOVNÍ ÚČTY
Dárcovský účet:
219 619 502/0300 (ČSOB)
Sbírkový účet:
243 308 210/0300 (ČSOB)
Provozní účet:
287 115 111/0300 (ČSOB)
Informace k zahraniční platbě.

Chci dát rychlý příspěvek:

Chci dostávat informace:

Chci dát rychlý příspěvek:

Chci dostávat informace: