Skip to main content

© CARE

Když udeří katastrofa, ženy a dívky často trpí nejvíce

Když udeří katastrofa, často nejvíce trpí ženy a dívky. V průměru umírá více žen než mužů během katastrofy a krátce po ní. Ženy zachraňují své děti a samy umírají, protože častěji neumějí plavat a šplhat.  Jsou ponechávány bez příbytku a jídla, bez zvláštní lékařské péče nebo ochrany proti nebezpečím, jako je obchod s lidmi. Těhotné ženy často čelí nebezpečným porodům v prostředí zdevastovaných klinik. V nechráněných uprchlických táborech může dívkám hrozit sexuální obtěžování nebo znásilnění. Poté, co krize zničí živobytí rodiny, může se prudce zvýšit podíl domácího násilí. V důsledku katastrof mají ženy obvykle méně finančních úspor, nižší stupeň vzdělání a méně sociálních vazeb než muži.

Poté, co následky krize zničí živobytí rodiny, může se dramaticky zvýšit podíl domácího násilí. Katastrofy mohou znemožnit dětem, a zejména dívkám, navštěvovat školu. Při práci s komunitami zasaženými přírodními katastrofami a válkami CARE pomáhá ženám a dívkám ke zdraví a k životu v bezpečí. CARE při dodávkách potravin a nouzových zásob klade zvláštní důraz na dívky a ženy. Zajišťujeme, aby dívky chodily do školy, zvyšujeme povědomí o násilí vůči ženám, poskytujeme zdravotní služby pro nastávající matky a učíme je dovednosti, které jsou potřeba k navrácení svých rodin do normálního života. Jakmile se komunity začnou vzpamatovávat, CARE zajišťuje, aby mohly ženy a dívky naplnit svůj potenciál.

O CARE
Organizace CARE byla založena v roce 1945 a dnes je jednou z největších humanitárních organizací na světě. CARE ČR je její hrdou součástí opět od roku 2007.
Zvýšenou pozornost CARE věnuje ženám a dívkám, protože mají významný vliv na prosperování celé rodiny i širších komunit.
CARE přináší trvalé změny. Spolu s Vámi toho dokážeme ještě víc. DĚKUJEME
www.care.cz / www.care-international.org
JSME TU PRO VÁS
+420 222 312 805
care@care.cz
Slezská 2033/11
12000 Praha 2
IČ: 22694102
IDDS: kx7t834
DMS CARE 190 na 87 777
BANKOVNÍ ÚČTY
Dárcovský účet:
219 619 502/0300 (ČSOB)
Sbírkový účet:
243 308 210/0300 (ČSOB)
Provozní účet:
287 115 111/0300 (ČSOB)
Informace k zahraniční platbě.

Chci dát rychlý příspěvek:

Chci dostávat informace:

Chci dát rychlý příspěvek:

Chci dostávat informace: