Skip to main content

© Darcy Knoll/CARE

Ženy a změny klimatu

Ženy žijící ve společnostech, kde jsou lidé diskriminováni na základě pohlaví, etnického původu, třídy a kasty, jsou často značně ohroženy klimatickými změnami, extrémním počasím a změnami životního prostředí. Jednou z hlavních příčin chudoby je právě nerovnost pohlaví a změna klimatu tento problém ještě značně zhoršuje. Šance na lepší život je tedy ohrožena hned dvakrát – nerovností žen a mužů a změnou klimatu.

Ženy jsou na základě společenských norem a rolí klimatickými změnami přímo zasaženy. Zároveň mají jedinečnou perspektivu pro rozvoj kreativních a účinných řešení, a proto rovnoměrné zapojení mužů a žen do rozhodovacích procesů vede k udržitelnějším opatřením v oblasti důsledků klimatických změn. Projekty organizace CARE dokazují, že se muži a ženy skvěle doplňují. Čím lépe pochopíme, jak gender ovlivňuje zranitelnost lidí v oblasti dopadů klimatické změny, tím intenzivněji a úspěšněji se můžeme zaměřit na cílové skupiny a hledat řešení jejich problémů.

Cíle CARE v oblasti rovnosti žen a mužů v souvislosti s řešením důsledků klimatických změn:

  1. Genderová rozmanitost ve vedení: posílení postavení žen, které budou mít možnost být v rozhodovacích funkcích a vůdčích pozicích při řešení dopadů klimatické krize
  2. Každé z politických opatření a plánů vytvořených v reakci na klimatické změny a odolnost vůči nim je zároveň citlivé ke kontextu sociálních norem a postavení žen ve společnosti.
O CARE
Organizace CARE byla založena v roce 1945 a dnes je jednou z největších humanitárních organizací na světě. CARE ČR je její hrdou součástí opět od roku 2007.
Zvýšenou pozornost CARE věnuje ženám a dívkám, protože mají významný vliv na prosperování celé rodiny i širších komunit.
CARE přináší trvalé změny. Spolu s Vámi toho dokážeme ještě víc. DĚKUJEME
www.care.cz / www.care-international.org
JSME TU PRO VÁS
+420 222 312 805
care@care.cz
Slezská 2033/11
12000 Praha 2
IČ: 22694102
IDDS: kx7t834
DMS CARE 190 na 87 777
BANKOVNÍ ÚČTY
Dárcovský účet:
219 619 502/0300 (ČSOB)
Sbírkový účet:
243 308 210/0300 (ČSOB)
Provozní účet:
287 115 111/0300 (ČSOB)
Informace k zahraniční platbě.

Chci dát rychlý příspěvek:

Chci dostávat informace:

Chci dát rychlý příspěvek:

Chci dostávat informace: