Skip to main content

CARE, Nairobi, Keňa, – 15. dubna 2024

Rok poté se v novém zpravodajském dokumentu, který dnes CARE a její partneři vydali pod názvem „Protože jsou ženy: Jak konflikt v Súdánu způsobil válku proti ženám a dívkám„, ukazuje všudypřítomné používání sexuálního násilí jako hlavní zbraň válečného konfliktu v Súdánu.

Tento konflikt měl strašlivé následky pro miliony lidí. Bez nadsázky zničil všechny aspekty súdánské společnosti. Jeho dopady se přenesly do sousedních zemí, jako například Čad, které už sami o sobě čelí složitým humanitárním krizím. Nejvíce postiženy jsou ženy a dívky. Ty jsou nepoměrně více zasaženy hlavně sexuálním násilím ze strany nepřátel. Jejich životy byly doslova zdecimovány. Infrastruktura včetně zdravotnictví jsou v troskách a nyní se objevuje akutní nedostatek potravin a  z toho neúprosně vznikající hladomor.

„Jsme svědky války proti ženám a dívkám uprostřed strašlivé vlny násilí v celé zemi,“

řekl Abdirahman Ali, ředitel CARE Súdán.

„Ještě před posledním konfliktem žily ve strachu ze sexuálního nebo genderově podmíněného násilí neuvěřitelné 3 miliony žen a dívek. Toto číslo se nyní zvýšilo téměř o 60 %, což znamená výrazný nárůst potřeby potřeby pomoci v této oblasti. Tato alarmující statistika odhaluje krutou realitu tohoto konfliktu a obrovskou zátěž, která dopadá na súdánské ženy a dívky, zejména ty, které byly nuceny opustit své domovy. Situace se každým dnem jen zhoršuje.“

V důsledku konfliktu se zvýšila zranitelnost žen a dívek vůči násilí a deprivaci. Jak je zdůrazněno ve stručném přehledu, zvýšilo se ohrožení ochrany a přístup k životně důležitým službám pro oběti sexuálního násilí je výrazně omezen.

Před mezinárodní humanitární konferencí, která se bude koná dnes (15. dubna 2024) v Paříži, CARE naléhavě vyzývá členské státy a dárce k přijetí opatření k řešení této humanitární katastrofy. Dokument vyzývá k jednotnému postupu při upřednostňování rovnosti žen a mužů a řešení specifických potřeb žen a dívek.  Je třeba vyvinout důrazné úsilí, aby se zabránilo dalšímu sexuálnímu násilí a zajistil se přístup ke službám reakce na genderově podmíněného násilí.

Riziko násilí je všude: od domovů v konfliktních oblastech až po přeplněné tábory, kam lidé utekli kvůli svému bezpečí. Zprávy OSN poukazují na rozšířené používání sexuálního násilí jako válečné zbraně a na rozšířené případy obchodování s lidmi a vykořisťování. Dopad konfliktu na ženy a dívky dále zhoršují neuspokojené potřeby v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví: poptávka po těchto službách vzrostla od dubna 2023 z 3,1 milionu na 6,7 milionu. Pouze zlomek z těch, které potřebují pomoc, dostává adekvátní podporu a sousední země čelí srovnatelným problémům při poskytování specializované péče uprchlickým ženám a dívkám.

Ženy a dívky také tvoří většinu z více než 8,5 milionu nuceně vysídlených osob, přibližně 150 000 těhotných žen nemá přístup k řádné péči, přičemž dvě třetiny zdravotnických středisek nefungují.

Vysídlené ženy čelí zvýšeným ochranným a zdravotním rizikům, která jsou ještě umocněna jejich pečovatelskými povinnostmi a omezeným přístupem ke službám. Ženy na pokraji vyhladovění se uchylují k drastickým opatřením, jako je sex pro přežití nebo nucené manželství, jak je podrobně popsáno v tomto dokumentu. Z více než 4,86 milionu lidí, kteří v Súdánu čelí akutnímu hladu, je 1,2 milionu těhotných a kojících žen trpících akutní podvýživou.

Přestože ženy v Súdánu čelí těmto obrovským výzvám, prokazují v první linii humanitární pomoci v Súdánu inspirující odolnost a odvahu. Poskytují životně důležitou podporu a pomoc ženám, dívkám a dalším zranitelným skupinám v době, kdy mezinárodní organizace nemohou pomoc poskytovat nebo jsou v poskytování pomoci značně omezeny. Tito zásadní aktéři však čelí stále větším překážkám při získávání finančních prostředků, podpory a účasti na rozhodování.

Kromě okamžité pomoci bude zásadní posílit postavení žen a dívek prostřednictvím zvýšeného financování služeb zaměřených na přeživší oběti násilí v rodině a posílit jejich hlas v humanitárních reakcích a iniciativách zaměřených na budování míru.

„Uprostřed konfliktu, rozsáhlého vysídlování, šířícího se hladu a hrozícího hladomoru stojí ženy v čele řešení krize,“

zdůraznil Abdirahman.

„Jako lékařky, porodní asistentky, zdravotní sestry, humanitární pracovnice a dobrovolnice nabízejí každodenní podporu a pomoc trpícím i na úkor vlastního života. Jejich neochvějná obětavost je důkazem neutuchající síly lidského ducha, majákem, který proniká dusivou temnotou. Jejich neúnavné úsilí musíme okamžitě podpořit. Je nezbytné neprodleně jednat, abychom se mohli postavit nesčetným problémům, které sužují ženy a dívky v Súdánu a sousedních zemích.”

Poznámka pro redaktory:

Stručný přehled byl schválen místními organizacemi v Čadu i Súdánu. Jsou to:

SÚDÁN:

Zenab for Women in Development,

Global Aid Hand United Peace Organization (UPO)

Organizace Raira pro osvětu a rozvoj

ČAD:

NIRVANA

Od začátku konfliktu poskytla CARE 66 112 lidem výživové služby a 238 000 lidem zdravotní služby ve více než 83 zdravotnických zařízeních po celé zemi.

V případě dotazů pro média kontaktujte prosím:

David Mutua, regionální poradce CARE pro komunikaci ve střední a jižní Africe: david.mutua@care.org

Život zachraňující pomoc CARE pokračuje v těchto místech:

Východní část Dárfúru – zásobování uprchlíků a hostitelské komunity vodou a zdravotnickými službami

Gedaref – zásobování vodou pro uprchlíky, vnitřně vysídlené osoby a hostitelskou komunitu a zdravotnické služby

Al Gezira – zásobování uprchlíků a hostitelské komunity vodou a zdravotnickými službami

Kassala, Chartúm a Jižní Kordofán – zdravotnické služby

Přidejte se k nám. Děkujeme.

V případě dotazů pro média kontaktujte prosím:

David Mutua, regionální poradce CARE pro komunikaci ve střední a jižní Africe: david.mutua@care.org

Chci pomoci matkám a dětem v Súdánu