Skip to main content

Bejrút, 6. srpna 2020 – CARE International začala pomáhat tisícům obyvatel Bejrútu zasaženým následky obrovské exploze, která prakticky zničila zdejší přístav a přilehlé čtvrti. Prostřednictvím místních organizací lidem předává životně důležité jídlo. Podle aktuálních informací exploze zabila více než 135 lidí a zranila přes 6000 obyvatel.

„Dnes ráno (v pátek) začínáme ve spolupráci s místními organizacemi s distribucí teplých jídel a balíčků s potravinami lidem ze zasažených oblastí, kteří ztratili všechno,“ říká Bujar Hoxha, ředitel CARE Libanon. „Už před explozí se tisíce lidí potýkalo s problémy, jak uživit sebe a své rodiny. 50 % obyvatel žije pod hranicí chudoby. Nejenže nemají přístup k jídlu, ale všechna skladiště se zásobami byla nyní zničena během výbuchu. Tento nedostatek způsobí další enormní zvýšení cen potravin.“

Ulice Bejrútu po výbuchu. Snímek: CARE Libanon

Tým CARE Libanon už nyní začal reagovat na následky katastrofy, společně se sociálními pracovníky, staviteli přístřešků a mnoha dalšími. Zaměřuje se především na ženy a dívky, které v těchto situacích bývají nejzranitelnější.

“Právě teď patří k hlavním prioritám zajistit jídlo a přístřeší tisícům lidí, kteří přes noc přišli o domov. Avšak také se velmi obáváme o hygienické a sanitační podmínky. Během posledních dnů se zvýšil výskyt případů nákazy nemocí COVID-19 a zdravotnická zařízení nestíhají. Navíc nyní je spolu v kontaktu mnohem víc lidí než kdy dříve. V následujících týdnech se také zaměříme na poskytování hygienických potřeb domácnostem, abychom jim pomohli vyhnout se riziku nákazy, které je už tak vysoké,“ dodává Hoxha.

Zničené domy po výbuchu. Snímek: CARE Libanon

Libanon čelí trojí krizi; ekonomické, potravinové a nejnověji i pandemii nemoci COVID-19. Bejrút obývá třetí největší populace uprchlíků ze Sýrie (více než 200 000). Ti patří vůbec k nezranitelnějším obyvatelům a také jsou aktuální tragédií nejvíce zasaženi. CARE Libanon spolupracuje s uprchlickými komunitami, obzvlášť se ženami a dívkami. Ty jsou krizí zasaženy nejvíce, protože na ně doléhá největší břímě péče o domácnost. Navíc se zde projevuje riziko fyzického násilí.

„Nemůžeme podceňovat následky výbuchu, které ovlivní psychické zdraví milionů osob,“ říká Hoxha. „Už takhle lidé trpí traumatem a šokem spojenými s ekonomickou situací v zemi. V případě syrských uprchlíků je to navíc spojené s nuceným útěkem z vlastní země zmítané násilným konfliktem. Zatímco k našim prioritám patří poskytování nezbytného jídla, přístřeší a finančních půjček, psychosociální podpora bude hrát v následujících dnech, týdnech a měsících také důležitou roli. Poslední katastrofa jen zhoršila už existující trauma a pokud nebudeme opatrní, můžeme čelit také problémům s mentálním zdravím obyvatel země.“

Zničené domy po výbuchu. Snímek: CARE Libanon

Bejrútský přístav je nesmírně důležitý pro dovoz většiny zboží včetně potravin a základních potřeb do Libanonu a sousední válkou zmítané Sýrie.

80 % mezinárodního zboží dovezeného do Libanonu prochází přístavem, který ale přestal existovat,“ říká Hoxha. „Také to byl hlavní přístav pro dovoz do Sýrie, takže i sem se nyní nic nedostane. Ani přesunutí přístavu do Tripolisu nepomůže. Zajistil by pouze 30 % potřebného zboží pro Libanon a sousední země. Následky výbuchu jsou z dlouhodobého hlediska nepředstavitelné i pro celý region.“

CARE Libanon naléhavě žádá o dalších 10 milionů dolarů na pomoc 300 000 domácností nejvíce zasažených explozí. Tito obyvatelé ztratili své domy a potřebují jídlo, přístřeší, zajištění hygienických potřeb a psychosociální podporu. „Zatím jsme sehnali 50 000 dolarů určených na naléhavou pomoc, ale tato částka vystačí pouze na několik dalších dní. Naléhavě potřebujeme více zdrojů,“ říká Hoxha. „Náš tým vykazuje neuvěřitelné úsilí a vášeň pro pomoc zasaženým obyvatelům. Přestože i my jsme utrpěli trauma a jsme následky výbuchu otřeseni, dále pokračujeme. Pro nás to není jen práce, je to osobní a jsou to naše domovy.

I Vy můžete pomoci obětem exploze v Bejrútu na tomto odkaze.

Děkujeme!