Skip to main content

CARE je hluboce znepokojena prvním případem nákazy virem COVID-19 v Sýrii

Snímek: Violet Organization

Praha, 24. března 2020 – První případ nákazy virem COVID-19 je potvrzen v Sýrii. CARE je hluboce znepokojena a obává se o zdraví a bezpečí více než 3 milionů lidí v zemi. Více než polovina z nich je v současné chvíli vnitřně vysídlena a žije v přeplněných uprchlických táborech. Vzhledem k nemožnosti testování může být ale reálně v oblasti nakažených jedinců mnohem více.

“Válka sužuje Sýrii již devět let. Mnoho zranitelných lidí žije ve stanech a provizorních přístřešcích. Infrastruktura země je navíc v katastrofálním stavu. Nemocnice i zdravotnická centra jsou často zdecimována. Nespočet zdravotnických pracovníků opustilo během válečného konfliktu zemi a zdravotnická asistence pro nakažené lidi je tak téměř nemožná. Ani vyspělé země v současné chvíli nejsou schopny bojovat efektivně s nákazou, následky rozšíření pandemie v Sýrii budou fatální,” říká Nirvana Shawky, regionální ředitelka pro Střední východ a severní Afriku.

Turecká vláda se rozhodla zakázat vývoz všech zdravotních potřeb, a to včetně roušek, respirátorů a rukavic. Tyto ochranné pomůcky jsou nyní v Sýrii vzácným zbožím a zdravotnickým profesionálům není dovoleno je používat.

Skrze syrské partnerské organizace obdržela CARE hlášení o lidech, u kterých se projevují symptomy viru COVID-19, v důsledku nedostatku zdravotnického personálu však není možné tyto jedince testovat.

“Šíření nemoci nezastaví státní hranice a je více než pravděpodobné, že vypuknutí epidemie v Sýrii bude mít nedozírné následky pro všechny zranitelné lidi v okolí. Tato pandemie vyžaduje globální odpovědnost a snahu o zastavení šíření viru. Musíme jednat rychle a společně usilovat o zlepšení situace prostřednictvím zajištění prostředků pro dodržování prevence a dodání zdravotnických potřeb do ohrožených oblastí,” doplňuje Shawky.

CARE na místě aktivně pomáhá. Organizace zajišťuje preventivní hygienická opatření a dodává čistou vodu a mýdla zranitelným lidem. Dále také šíří osvětu o prevenci proti šíření viru a rozdává informační materiály o dodržování hygienických nařízení.

Snímek: Violet Organization

Pomoci s CARE můžete i vy:

Kartou či bankovním převodem online na: https://www.darujme.cz/projekt/1202776

Příspěvkem na sbírkový účet CARE ČR: 243 308 210/0300 (ČSOB)

Zasláním SMS ve tvaru: DMS CARE 190 na telefonní číslo 87 777

Kontakt pro média: 

Kateřina Buráňová, MSc., koordinátorka komunikace a marketingu CARE Česká republika

mob.: (+420) 739 324 019; email: katerina.buranova@care.cz

Poznámka pro editory:

CARE intenzivně pracuje na zastavení šíření viru COVID-19 v zemích, ve kterých aktivně pomáhá. Aktuálně působíme ve 100 zemích světa, a pravidelně monitorujeme situaci.

Prostřednictvím programu získává CARE prostředky na okamžitou distribuci hygienických pomůcek, čisté vody, zřizovaní mycích stanic a zdravotní asistenci. Organizace dále aktivně šíří osvětu zaměřenou na dodržování základních hygienických pravidel v rozvojových zemích a školí zdravotnický personál speciálně pro aktuální situaci.

O CARE: 

CARE funguje od roku 1945 a patří mezi nejvýznamnější mezinárodní humanitární organizace. Působí až ve 100 zemích světa, kde pomáhá lidem ohroženým přírodními katastrofami, hladem, chudobou a ozbrojenými konflikty. Zaměřuje se především na ženy a dívky. Jejich rozvoj považuje za cestu k míru a celkové prosperitě širších komunit. Ročně podpoří až 70 milionů potřebných na celém světě.  Pro více informací navštivte www.care.cz.