Skip to main content

Dlouhodobým cílem naší organizace je pomoci ženám v nouzi k soběstačnosti a možnosti zajistit důstojným způsobem obživu pro sebe i svou rodinu. V ideálním světě by totiž činnost CARE nebyla vůbec potřeba. Jedním z osvědčených nástrojů, který nám pomáhá přiblížit se k tomuto cíli, jsou spořicí kooperativy CARE.

Co jsou spořicí kooperativy CARE a jak fungují? 

Jedná se o malé spolky o 15 až 25 ženách. Členky kooperativ se společně učí, jak efektivně ušetřit a investovat malé finanční obnosy, získávají základy finanční gramotnosti, povědomí o principech trhu a učí se řemeslům a pracím, po kterých je na trhu poptávka.

Při vstupu do spolku každá žena skládá vklad do společné pokladničky. Právě z těchto peněz pak členky po společném souhlasu financují svá jednotlivá podnikání. Žena, které podpora od kooperativy pomůže začít podnikat (může se jednat o pěstování zeleniny a následný prodej ale i o komplexní výrobu předmětů či oblečení), následně vrací půjčku zpět a předává své zkušenosti dalším členkám.

Jakou roli hraje v celém procesu CARE?

Členky spořicích kooperativ nedostávají od CARE žádné přímé investice ani kapitál, ženám však předáváme know-how k fungování spolků a zajišťujeme pro ně školení finanční gramotnosti i rekvalifikaci potřebnou pro plánované podnikání. Díky tomuto principu cítí ženy od samého počátku založení kooperativy zodpovědnost a mají osobní zájem, aby i další členky v podnikání uspěly.

Funguje to?

Ano! První spořicí kooperativa CARE byla založena v Nigeru v roce 1991. Od té doby jsme již pomohli založit více než 500 000 těchto skupin po celém světě, které pomohly více než 8 milionům žen postavit se na vlastní nohy.

Průměrný příjem žen z kooperativ se za prvních pět let členství ztrojnásobí!

Dalším ženám nyní můžete s podnikáním pomoci i Vy.

  • 550 Kč zajistí školení pro jednu ženu v oblasti řešení problémů, rozhodování a finanční a právní gramotnosti
  • 1100 Kč zabezpečí ženám školení v oblasti podnikání, řízení a vedení týmů, které posílí jejich postavení. Tyto ženy následně proškolí dalších 30 členek své komunity
  • 2000 Kč zajistí jedné ženě potřebné vzdělání a podporu podnikání po dobu tří let