Skip to main content

Trpí potichu

 

V CARE věříme, že pomáhat by se mělo všem lidem v nouzi, bez rozdílu. Proto každý rok zveřejňujeme seznam největších krizí, kterým média věnují jen minimální pozornost.

Pojďte se společně s námi podívat do zemí, kde lidé trpí potichu. 

 1. Potravinová krize v Zambii 

V důsledku změn klimatu se obyvatelé Zambie potýkají se stále delšími extrémními suchy, které se střídají s prudkými povodněmi. Lidem pak často zůstává jen smutný pohled na zničenou úrodu či uhynulý dobytek, který v extrémních podmínkách nemá šanci přežít. Zvyšují se ceny pšenice i kukuřice. Výsledkem je extrémní potravinová krize. Míra podvýživy v Zambii je jednou z nejvyšších na světě. 

1,2
lidí potřebuje akutní humanitární pomoc
60
obyvatel země žije pod hranicí chudoby

 2. Dopady klimatických změn v Malawi

Velmi obdobnou krizi jako v Zambii zažívají také obyvatelé Malawi. Chudá africká země se potýká s degradací půdy i nedostatkem čisté a nezávadné vody. Tragickým obdobím byl pro obyvatele Malawi rok 2019, kdy se přes zemi přehnal tropický cyklón Idai. Bouře připravila o domov více než 80 000 lidí, většina z nich do dnešního dne zůstává bez střechy nad hlavou. 

17
obyvatel země trpí kritickou podvýživou

 3. Občanská válka ve Středoafrické republice

Během nedávné občanské války muselo více než 700 000 lidí opustit své domovy. Válka oficiálně skončila v říjnu loňského roku, lidé však i nadále zůstávají vnitřně vysídlení. Následkem konfliktů v zemi je extrémní chudoba. 80 % obyvatel země si vydělá méně než 70 Kč denně. Uživit sebe i děti je pro většinu rodičů téměř nemožné. Dětská práce tak není výjimkou, ale smutným standardem.  

53
je pravděpodobný věk dožití obyvatel země (nejnižší na světě)
30
dětí vykonává dětskou práci

 4. Kriminalita a násilí v Guatemale

Guatemala tvoří pomyslné přemostění mezi severní a jižní Amerikou. Je jedním ze států, skrze které procházejí tisíce migrantů ve snaze dostat se do Mexika a do USA. Velká část migrantů se však po neúspěšných pokusech od hranic vrací. Často zůstávají právě v Guatemale. Uprchlické tábory v zemi jsou přeplněné. Lidé žijí na ulicích a stávají se tak jednoduchým terčem pro kriminální skupiny. Významně roste také míra násilí na ženách. 

3500
bylo v Guatemale zavražděno v roce 2020

 5. Humanitární krize v Kolumbii

Občanská válka skončila v Kolumbii již v roce 2016 a ekonomická situace se od té doby mírně zlepšila. V zemi však do dnešního dne neexistuje funkční infrastruktura. Mnoho venkovských oblastí obsadily kriminální skupiny a samozvané polovojenské organizace. Ty využívají situace, ovládají oblasti ve svůj prospěch a prohlubují tak již dříve alarmující míru chudoby, výrazně se zvyšuje počet lidí trpících podvýživou.

6,7
lidí potřebuje okamžitou humanitární pomoc

 6. Hlad v Burundi

Krize v Burundi trvá roky. V našem seznamu nejvíce opomíjených krizí se objevuje již po šesté. Opět se jedná o jeden z afrických států, které sužují dopady klimatických změn. V Burundi však navíc dlouhodobě panují politické nepokoje, které vyústily v migrační krizi. Kombinace všech popsaných faktorů má za následek extrémní chudobu a hlad. 

20
lidí v zemi potřebuje akutní humanitární pomoc

 7. Sucha v Nigeru

Po celá staletí dokázali lidé v nehostinné krajině Nigeru přežít a zajistit si potravu skrze drobné zemědělství a farmářství. Nyní se však situace mění, na některých místech je půda tak suchá, že na ní není možné cokoliv vypěstovat. Obyvatelé zasažených oblastí se hromadně přesouvají do míst, kde je ještě šance na přežití. Právě tam se však potkávají s původními obyvateli, kteří se musí s nově příchozími dělit o úrodnou půdu. Nervozita ve společnosti stoupá, lidé se bojí o přežití svých dětí. Rostou počty násilných konfliktů. 

45
dětí trpí podvýživou
313000
v zemi je vnitřně vysídleno

 8. Dopady pandemie v Zimbabwe

V důsledku preventivních opatření proti šíření Covid-19 přišly v Zimbabwe o práci tisíce lidí. Průměrný příjem domácnosti klesl o 50 %, více než třetina obyvatel země neví, z čeho zaplatí jídlo pro svou rodinu na další týden. 4 miliony dětí nemohly v době pandemie navštěvovat školu. Tato skutečnost byla pro mnoho z nich fatální. Pravidelná školní docházka totiž v Zimbabwe představuje nejen vzdělání, ale také pravidelný přístup k jídlu. Zoufalá situace vyústila v nespočet případů dětské práce i dětských sňatků, které se staly jedinou šancí na přežití.

 

6
lidí v zemi trpí hladem

 9. Násilí na ženách v Hondurasu

Vysoká míra chudoby v Hondurasu má za následek extrémní nerovnosti ve společnosti. Ekonomická krize v zemi vyústila v nejistotu a strach o přežití. Ženy jsou v komunitách často až na posledním místě a čelí diskriminaci. Velká část žen v Hondurasu je nezaměstnaná. Ženy, kterým se podaří najít práci, mají pak signifikantně nižší plat než muži na stejných pozicích. Extrémní je také míra násilí na ženách. Dle nejnovějších statistik je Honduras nejnebezpečnějším místem pro ženy na celém světě. 

1
je v Hondurasu zavražděna každých 29 hodin

Lidem, kteří trpí bez zájmu médií, můžete nyní pomoci i Vy. Obyvatelům zmiňovaných afrických států poskytujeme udržitelnou potravinovou pomoc. Darujte šanci na přežití.

CHCI POMOCI