Skip to main content

Uzavření keňských škol kvůli koronaviru místní učitele nezastavilo. Svým studentům látku přednášejí prostřednictvím rozhlasového vysílání, které funguje v komplexu uprchlických táborů ve městě Dadaab ve východní Keni.

Jak se v angličtině píšou tato tři slova: priorita, vláda a obhajovat?“ Ptá se Amina Abdi opírajíc se o mikrofon patřící rádiu Gargaar v uprchlickém táboře v Dadaabu.

Zaměstnanec rádia nechává zahrát krátkou pozitivně laděnou znělku a během několika sekund začíná zvonit telefon.

Nejdříve s odpovědí volá Mohammed, následují Fatma, Hassan a Khadija.

Řekni nám prosím své jméno, odkud voláš a jakou školu navštěvuješ,“ vybízí Amina každého ze studentů předtím, než začnou hláskovat přímo do vysílání.

Rozhlasová výuka. Snímek: Amina Abdi

Amina je učitelkou angličtiny a svahilštiny somálsko-keňského původu. Učí na základní škole Umoja v Hagadera, jednom ze tří táborů pro uprchlíky v Dadaabu ve východní Keni. Žije zde až 217 000 obyvatel původem převážně ze Somálska. Posledních 8 let Amina pracovala jako učitelka v táboře, a kromě toho zastávala různé další pozice. Mimo jiné pracovala také jako partnerka vzdělávacího programu CARE Keňa. Obvykle vyučuje třídu až o 65 žácích.

Keňská vláda 16. března uzavřela všechny školy kvůli pandemii COVID-19. Z toho důvodů nyní mnoho studentů zůstává doma a snaží se vzdělávat alespoň prostřednictví vysílání Rádia Gargaar, na kterém poslouchají přednášky učitelů jako Amina.

Somálci obvykle rádi poslouchají BBC v somálském jazyce, takže prakticky každá místní rodina vlastní rádio, aby se dozvěděla nové zprávy,“ říká Amina. „Tak jsme přišli s myšlenkou, že nejlepší bude vyučovat skrze vysílání tak, abychom se mohli dostat k dětem ze všech koutů Dadaabu.

Amina a její kolegové strávili celkem týden přípravou konceptu výuky přes rádio. Upravili své učební plány, naučili se psát rozhlasové scénáře a pracovat s mikrofonem.

Zpočátku Amina učila tři studenty přímo ve studiu během vysílání. Tento formát dal Amině příležitost simulovat běžné prostředí ve třídě. Ostatní studenty to povzbudilo.

Děti doma tak rázem věděly, že se s nimi neučí pouze učitel, ale také další dívky a chlapci. Díky tomu se cítily mnohem lépe a šťastněji,“ říká Amina.

A studenti, kteří se dobrovolně účastnili živého vysílání ve studiu, získali pozornost svých vrstevníků. „Při návratu domů se jich další děti ptaly: To jsi byl/a ty v tom rádiu, kdo nás učil/a?

Amina při práci. Snímek: Amina Abdi

I když se během prvotních vysílání snažili společně důsledně dodržovat prevenci, jako je bezpečná vzdálenost nebo správné mytí rukou, Amina se nakonec rozhodla vysílat nadále v rádiu pouze sama bez studentů. Přednáší látku, a přijímá telefonické hovory od studentů s jejich odpověďmi na otázky.

Ačkoliv jí chybí klasické vyučování ve třídě, Amina tvrdí, že je to správná alternativa.

Mají hlad po vzdělání… Děti poslouchají vysílání a věnují mu pozornost. Vyučování tak probíhají hladce. Navíc je tu plná účast dětí. Třída je velmi hravá a dobře interaguje.

Amina vyučuje studenty od 4. po 8. stupeň a mezi její nejstarší žáky patří devatenáctiletí. Z mnoha různých důvodů je vzdělávání dětí uprchlíků narušeno. Proto je teď, když jsou ve škole, nezbytné, aby jejich výuka pokračovala, jak prohlásil Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR).

Oni vědí, jaký devastující vliv má na ně přerušení vzdělávání. Celý život prožívají jako uprchlíci,“ říká Eujin Byun, tiskový mluvčí UNHCR v Keni. „Vědí také, že klíčem k lepší budoucnosti je právě lepší vzdělání, zejména u studentek.

Přerušení vzdělávání kvůli pandemii nemoci COVID-19 může „oddálit jejich sen“ o získání zaměstnání a vymanění se z cyklu chudoby.

Amina uznává, že děti mívají problém s udržením pozornosti po delší dobu, což vytváří z výuky skrze rádio výzvu. Ale povzbuzuje je k tomu, aby své studium braly opravdu vážně.

Uzavřeli pouze školu – tím neskončila výuka. Nadále máte vaše učebnice,“ říká studentům během vysílání.