Skip to main content

V roce 2019 jsme v rámci projektu Sexuální a reproduktivní zdraví vysídlených rodin v Nigeru“ rekonstruovali zdravotní centrum Baram Dawé v regionu Diffa v Nigeru. Projekt byl podpořen z prostředku Ministerstva vnitra České republiky v rámci programu MEDEVAC.

Centrum slouží pro téměř 10 000 lidí v oblasti. Rekonstrukce měla v první řadě zabezpečit zlepšení služeb a rozšířit péči o těhotné ženy, matky a novorozence.  Proškoleno bylo také 20 zdravotních pracovníků v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví, prevenci genderově podmíněného násilí a sexuálně přenosných chorob.

Dále jsme vytvořili sítě tzv. „peer educators“ neboli skupiny mladých lidí, které jsou proškolovány v určitých tématech a pak tyto znalosti a vědomosti šíří v rámci svých komunit. Celkem se jedná o jedenáct sítí. Každá z nich má dvanáct členů a členek. Tito mladí lidé jsou proškolování v koncepci strategie vzájemného vzdělávání, v oblasti dospívání, reprodukčního zdraví, plánování rodiny a sexuálně přenosných nemocí.

 

 

Proč v oblasti působíme?

V regionu Diffa na jihu Nigeru žije množství lidí, jež jsou ve velké míře obětmi ozbrojených konfliktů. Zaměřujeme se proto na zlepšení přístupu k základní zdravotní péči skrze podporu zdravotních center a zvyšování povědomí o sexuálních přenosných nemocech a sexuálnímu násilí. Speciální pozornost je věnována ženám, jejich reprodukčnímu zdraví a zabránění přenosu HIV.

V současné době probíhá v oblasti Čadského jezera (v Nigeru, Nigérii, Čadu a Kamerunu) krize v jejímž důsledku potřebuje humanitární pomoc deset milionů lidí. Lidé jsou zde sužování deset let trvajícím ozbrojeným konfliktem, chudobou, hladem, mnozí jsou vysídlování ze svých domovů. Rapidně klesající hladina Čadského jezera způsobuje závažný nedostatek možností obživy.

Více se o našem projektu dočtete zde.

Na další fotografie z projektu se můžete podívat níže.

Peer educators“ šíří nabyté znalosti ve svých komunitách. Copyright: CARE

Peer educators“ šíří nabyté znalosti ve svých komunitách. Copyright: CARE

Při jednom ze školení. Copyright: CARE

Nově zrekonstruované zdravotnické středisko. Copyright: CARE

Nově zrekonstruované zdravotnické středisko. Copyright: CARE

Práce na obnově zdravotnického středisko. Copyright: CARE