Skip to main content

Doba trvání: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

CÍLE PROJEKTU

Cílem projektu, který je podporován Ministerstvem zahraničních věcí a dárci CARE ČR, je snížení úmrtnosti a nemocnosti vnitřně vysídlených osob, ke které dochází kvůli špatnému přístupu k vodě, sanitaci a hygieně ve Východním Hararghe v Etiopii.

 

SITUACE V ZEMI A JAK POMÁHÁME

Region je destabilizován válečným konfliktem a zasažen dlouhými suchy, v důsledku čehož se jeho obyvatelé ocitají ve velmi nejisté situaci a ohrožení jejich zdraví a života. Mnoho z nich muselo opustit své domovy a potřebují humanitární pomoc. Velkým problémem je nedostatek pitné vody. Zejména ženy a dívky jsou místo navštěvování školy nuceny podnikat dlouhé cesty pro vodu, které jsou mnohdy nebezpečné. Při nedostatku pitné vody lidé trpí mimo jiné infekčními onemocněními.

CARE na místě provádí osvětu o hygieně a sanitaci a vzdělává učitele základních škol, které své znalosti předávají dál dětem. Přímo ve školách zakládáme Dětské kluby pro osvětu o hygieně. Komunitu podporujeme také opravami vodních zdrojů, konkrétně mělkých studen a motorizovaných hlubokých studen. Ty fungují na základě ekologických systémů využívajících inovativní solární technologie. Ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a dárci CARE ČR, podporujeme místní obyvatele, aby měli šanci na důstojný a zdravý život, v němž mohou využívat svůj potenciál.

Projekt CARE přímo zajistí přístup k bezpečným a konzistentním dodávkám vody 31 600 osobám (16 116 žen a 15 484 mužů).

 

PŘÍKLADY KONKRÉTNÍ POMOCI ZA TENTO ROK

  • opraveno 9 nefunkčních vodních zdrojů
  • 12 uskutečněných komunitních setkání pro osvětu o hygieně a sanitaci
  • 12 učitelů je vyškoleno v metodologii osvěty o hygieně mezi dětmi
  • 64 osob je vyškoleno na řádné řízení vodních zdrojů
  • 12 techniků je vyškoleno na údržbu a o opravy systému dodávek vody
  • 2 místní technické university jsou zapojeny do instalace a provozu solárních systémů v rámci studentských stáží