Skip to main content

Doba trvání: 1.4. – 31.12. 2022

Okres Al Hamdaniya v provincii Ninive na severu Iráku se potýká s následky krize způsobené působením tzv. Islámského státu v této oblasti. To mimo jiné znamená i špatný stav vodárenské infrastruktury. Spolu se suchem, které se v oblasti v poslední době zhoršuje, to vede k závažným nedostatkům v přístupu k vodě, se všemi dopady na hygienické podmínky a prosperitu místních lidí.

V rámci tohoto projektu tedy CARE pracuje jak na zlepšení samotného přístupu k pitné vodě, tak na dlouhodobém posílení infrastruktury a bezpečného provozu vodárenského systému, tak i na distribuci hygienických prostředků a zlepšení znalostí a dovedností v oblasti hygieny mezi místními lidmi.

CARE Česká republika realizuje tento projekt s podporou Ministerstva zahraničních věcí České republiky a dárců CARE Česká republika.

 

CÍLE PROJEKTU

  1. Zajistit spravedlivý a trvalý přístup k nezávadné pitné vodě pro ženy, dívky, muže a chlapce postižené konfliktem z navrátivších a hostitelských komunit v okrese Al Hamdaniya.
  2. Zvýšit kapacity týmu Ředitelství pro vodu (DOW) pro bezpečný provoz a řízení vodohospodářské infrastruktury s cílem zajistit poskytování nezávadné pitné vody v okrese Al Hamdaniya.
  3. Zlepšit znalosti a praktiky správné hygieny mezi konfliktem postiženými ženami, dívkami, muži a chlapci z navrátivších a hostitelských komunit v Al Hamdaniya prostřednictvím osvěty a distribuce hygienických balíčků.

 

PŘÍKLADY KONKRÉTNÍ POMOCI ZA TENTO ROK

  • Bude provedena výměna/oprava nefunkčních částí čističky Al Salamya.
  • 12 zaměstnanců Ředitelství pro vodu (DOW) Al Hamdaniya bude vyškoleno v tématech plánu bezpečnosti vody.
  • 7 000 zranitelných žen, dívek, mužů a chlapců absolvuje setkání na podporu hygieny.
  • 700 hygienických balíčků bude distribuováno ve vesnicích Al Salamya, Umarkan a Al-Abbás.