Skip to main content

Doba trvání: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

CÍLE PROJEKTU

Cílem projektu je podpořit aktivismus mladých Gruzínek a Gruzínů tak, aby skrze své vlastní online projekty podpořili rozvoj komunit, ve kterých žijí.

 

O PROJEKTU

Práce CARE ukazuje, že mladí lidé jsou mocnou silou, která napomáhá v řešení socio-ekonomických nerovností v komunitách, kde tito mladí lidé sami žijí. Mladí lidé jsou významnou skupinou, která dokáže významně ovlivňovat i řešení problémů širší společnosti. S prudkým rozvojem digitálních technologií je stále více potřeba klást důraz na témata jako jsou digitální gramotnost, internetová bezpečnost a ochrana před kyberšikanou či propagandou.

Za tímto účelem CARE a AVAST Foundation připravili společný projekt, jehož cílem je podpořit digitální gramotnost mladých lidí primárně ve venkovských oblastech v regionu Samegrelo-Zemo Svanetie. Celkem 50 mladých lidí projde sérií vzdělávacích a praktických workshopů, které budou zaměřeny na rozvoj jejich digitálních kompetencí v oblastech jako např. občanský aktivismus, digital awareness raising, mobilní žurnalistika, kyberbezpečnost, atd. Cílem těchto workshopů je nejen vzdělávání, ale také aktivní zapojení mladých lidí do komunitního rozvoje v regionu. Za tímto účelem budou vybrané skupiny účastnic a účastníků projektu podpořeny granty zaměřenými na řešení lokálních problémů či na konkrétní online raising awareness kampaně.