Skip to main content

Téměř 300krát více reportáží o filmu Barbie než o humanitární krizi v Angole.

Všech deset zapomenutých krizí se odehrává v Africe 

V roce 2024 bude humanitární pomoc potřebovat 300 milionů lidí – téměř polovina z nich v Africe.

Praha, 16. ledna 2024

V roce 2023 bylo na internetu celosvětově publikováno 273 279 článků o novém filmu Barbie, ale pouze 1 049 článků o humanitární krizi v Angole. Přitom sucho, záplavy a hlad postihly v této jihoafrické zemi více než sedm milionů lidí.

Angola je opět na prvním místě mezi deseti zapomenutými humanitárními krizemi, kterým se v loňském roce dostalo nejméně mediální pozornosti. Již poosmé zveřejňujeme zprávu „Breaking the Silence“ (Prolomení mlčení), abychom na tyto zapomenuté krize upozornili.

„Globální humanitární potřeby nebyly nikdy větší než v roce 2023. To se odrazilo i ve zpravodajství mezinárodních médií, když zemětřesení v Sýrii a Turecku, válka na Ukrajině a eskalující konflikt na Blízkém východě dominovaly titulkům novin. Mnoho krizí v Africe existuje již dlouhou dobu, což ztěžuje zvýšené povědomí, zatímco mezinárodní zpravodajství je stále dražší,“ uvedla Andrea Barschdorf Hager, výkonná ředitelka CARE Rakousko.

Podle Světové zdravotnické organizace bude v roce 2024 potřebovat humanitární pomoc celkem 74,1 milionu lidí ve východní a jižní Africe, přičemž krize v Súdánu se na tomto počtu podílí téměř 40 %. V západní a střední Africe potřebuje pomoc 65,1 milionu lidí. Na Blízkém východě a v severní Africe potřebuje pomoc 53,8 milionu lidí. Jen v důsledku syrské krize potřebuje pomoc 32,5 milionu lidí v Sýrii i v sousedních zemích.

Konflikty a klimatická krize zvyšují hlad v Africe

Všech deset opomíjených krizí se nachází v Africe. V Zambii, která je na druhém místě seznamu, trpí hladem 1,35 milionu lidí. Zambie je obzvláště silně zasažena důsledky klimatických změn. Zatímco o novém iPhonu 15 vyšlo více než čtvrt milionu článků, o krizi v Zambii bylo v roce 2023 na internetu jen 1 371 článků.   

Burundi, třetí na seznamu, také pravidelně zažívá katastrofy související s klimatem, například záplavy. V jejich důsledku bylo vysídleno téměř 70 000 lidí. Velkým problémem v Burundi je podvýživa, zejména u dětí.

„Podle OSN bude v roce 2024 potřebovat humanitární pomoc přibližně 300 milionů lidí na celém světě – téměř polovina z nich v Africe. Nesmíme zapomínat, že hlad je téměř vždy způsoben člověkem. Hlavními faktory jsou válečné konflikty, ekonomické otřesy, extrémní počasí, chudoba a nerovnoprávnost. Abychom zachránili životy, potřebujeme humanitární pomoci věnovat intenzivnější pozornost a dostatek finančních prostředků. V loňském roce bylo na humanitární pomoc poskytnuto pouze 35 % potřebných finančních prostředků, což rozhodně nestačí,“ uvedla Deepmala Mahla, ředitelka pro celosvětovou humanitární pomoc CARE.

10 humanitárních krizí, které se v roce 2023 nedostaly na titulní stránky novin:

 

Angola – 7,3 milionu lidí s humanitárními potřebami

Zambie – 1,35 milionu lidí má příliš málo jídla

Burundi – 5,6 milionu dětí trpí chronickou podvýživou

Senegal – 1,4 milionu lidí je postižených nedostatkem jídla

Mauritánie – každý čtvrtý člověk žije v chudobě

Středoafrická republika – zažívá šestou nejvyšší dětskou úmrtnost na světě

Kamerun – každý šestý člověk potřebuje humanitární pomoc

Burkina Faso – 8,8 milionu lidí žije pod hranicí chudoby

Uganda –  třetina matek umírá po porodu

Zimbabwe – Téměř 8 milionů lidí zažívá extrémní chudobu

Metodika:
Mezinárodní služba pro monitorování médií Meltwater již poosmé v řadě prozkoumala pět milionů online článků v arabštině, němčině, angličtině, francouzštině a španělštině pro CARE v období od 1. ledna do 30. září 2023. Ze seznamu 48 humanitárních krizí, které zasáhly více než milion lidí, bylo určeno deset krizí s nejnižší mediální prezentací.

CARE Česká republika dlouhodobě pomáhá lidem zasaženým extrémním počasím v Zambii. Přidáte se k nám i Vy? 

Chci pomoci lidem v Zambii