Skip to main content

Pojďte s námi ve čtvrtek 25. dubna oslavit Národní rozvojový den na Ministerstvu zahraničních věcí!

CARE Vás srdečně zve ke stánku CARE Česká republika v zahradě Černínského paláce, kde budete mít příležitost seznámit se s našimi rozvojovými projekty. Setkáte se s kolegy z programového týmu, kteří řídí naše rozvojové programy, a také si u nás například interaktivně vyzkoušíte, jaké máte znalosti v oblasti klimatických změn a jejich dopadu na různé skupiny obyvatel.

Zároveň se můžete těšit na rozhovory, promítání, výstavy, interaktivní prezentace a další doprovodné akce. Budete mít možnost pohovořit se známými influencery i diplomaty z Gruzie, Moldavska a Ukrajiny. Odpolednem bude provázet novinář Vít Pohanka.

Akce pro veřejnost v zahradě MZV

volně přístupné veřejnosti + cílené pozvání středních a vysokých škol a „klubů přátel“ NNO ad. realizátorů, partnerů ČRA

Program – hlavní podium:

13:00 Zahájení programu – náměstek MZV, Eduard Hulicius +  ředitel Odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, Petr Gandalovič

13:20 Co to znamená pomáhat při katastrofách? O zážitcích z práce v terénu bude  hovořit Jiří Němčík, velitel USAR týmu, Daniel Hujo, lékař spolupracující s Lékaři bez hranic a reportérka a fotografka  z krizových oblastí, Lenka Klicperová.

14:00  Jak může jednotlivec pomáhat vzahraničíNa pódiu vystoupí Arthur Sniegon, který mění osudy zvířat v Africe, s Jankem Rubešem a dalšími zajímavými osobnostmi!

15:00 Jak Česko přispívá ke zlepšení podmínek ve světě? Zážitky a dojmy z pracovních cest ministra zahraničí J. Lipavského

15:30  Co Česko dělá pro ochranu lidských práv ve světě?

Dozvíte se, jak Česko podporuje občanskou společnost a nezávislá média v zahraničí.

16:30  Závěrečné vystoupení  – Vrchní ředitelka sekce mimoevropských zemí, ekonomické a rozvojové spolupráce, Kateřina Sequensová

Výstavy:

Česko pomáhá (ve vstupní části); Zdravotně-humanitární program MEDEVAC (Kaňkův pavilon);

Promítání v Kaňkově pavilonu:

13 – 14:30                   Jeden svět,

14:30 – 15:30              ukázky z cest ministra zahraničí,

15:30 – 17:00              Paměť národů Post Bellum

Stánky na ploše zahrady:

Plant for the Planet, DIAKONIE, CARE, ADRA, AGORA CE, CHARITA ČR,

Člověk v tísni, Post Bellum, Gulag, a další.

Více informací o akci se dozvíte zde.