Skip to main content

Úterý, 2. dubna 2024 – Extrémní a nečekané násilí v Port-au-Prince přetrvává a obyvatelé hlavního města Haiti čelí  ztrátě domovů, nedostatku potravin, závažných zdravotním rizikům a téměř neustálým strachem z nebezpečí, ublížení na zdraví, znásilnění a smrti.

Vzhledem k tomu, že 1,64 milionu obyvetal Haiti je na pokraji hladomoru očekává se, že pokud se situace nezačne okamžitě řešit, bude se exponenciálně zhoršovat. Všichni aktéři nepokojů na Haiti musí prioritně chránit civilní obyvatelstvo a mezinárodní společenství musí využít svého vlivu k mírovému řešení politické krize již nyní. Místní humanitární organizace vedené Haiťany by měly být mnohem více podporovány.

„Nedávná vlna násilí, která začala 29. února, byla výjimečná svou intenzitou a rozsahem. Celkovou situaci v Port-au-Prince bych popsal jako napjatou, nestabilní a nepředvídatelnou,“

říká Muhamed Bizimana, který pracuje pobočce CARE na Haiti.

„Všichni mají obavy, žijí ve strachu, stresu a utrpení”,

komentuje situaci na Haiti.

Další člen týmu CARE na Haiti tento pocit zdůraznil, když hovořil o „všeobecné panice kvůli neustálé střelbě“ v jeho čtvrti v Port-au-Prince. Popsal také otřesné scény z víkendu, kdy desítky ozbrojených osob vnikli do jeho domu, ohrožovali jeho rodinu, rabovali a sousedy dokonce unesli. Od té doby opustil spolu s rodinou svůj dům a našel dočasné útočiště v nedaleké oblasti, která je rovněž pod opakovanými útoky gangů, uvedl:

„Poslední čtyři dny jsem spal jen 20 minut až hodinu za noc.“

Toto násilí vystavilo již tak zranitelné obyvatelstvo – zejména ty, kteří žijí v hustě obydlených čtvrtích v dolní části Port-au-Prince – dalšímu riziku strádání, přičemž mezi nejkritičtější potřeby patří zajištění přístřeší, potravin, zdravotní péče, ochrany a čisté vody. V lednu 2024, tedy před nárůstem těchto potřeb pomoci, potřebovala nějakou formu pomoci téměř polovina země, přibližně 5,5 milionu lidí. Humanitární komunita se snažila uspokojit stupňující se požadavky v roce 2023, kdy byla financována zhruba třetina haitského plánu humanitární pomoci. V letošním roce se zdá, že se nedostatek finančních prostředků ještě zvětší, protože potřeby prudce rostou. Proto bylo do prvního čtvrtletí roku 2024 financováno pouze 7 % plánu.

Mnoho čtvrtí v hlavním městě je dnes úplně vylidněných. Lidé z obavy, že se stanou obětí násilí – včetně sexuálního násilí zůstávají uvěznění ve svých domovech, nebo prchají do rychle vytvořených táborů nebo k příbuzným či přátelům. Boje v Port-au-Prince donutily od konce února přibližně 33 000 lidem opustit své domovy. Zvyšuje se už tak složitá krize nuceně vysídlených lidí důsledku předchozích násilností. V zemi je nyní přibližně 362 000 vnitřně vysídlených osob, které se ukrývají v hlavním městě i mimo něj.

Násilnosti také zhoršují situaci s dostupností potravin na Haiti. Ty se staly obtížně dostupnými kvůli rozsáhlým narušením dodavatelského řetězce (např. uzavření letišť a přístavů) a nemožností se volně a bezpečně pohybovat po městě. Podle systému klasifikace potravin IPC trpí akutním nedostatkem potravin více než 4,97 milionu Haiťanů, z nichž 1,64 milionu zažívá nouzovou úroveň hladu, což je jen krůček od podmínek podobných hladomoru. Násilí navíc zdecimovalo zdravotní systém země, protože na Haiti funguje pouze jedna z pěti nemocnic.

Navzdory kriticky potřebné pomoci se prostor pro humanitární aktivity kvůli logistickým problémům a omezené možnosti prudce zmenšil.

„Ačkoli nejhorší násilí je v Port-au-Prince, touto mimořádnou situací trpí všichni obyvatelé Haiti. V dalších provinciích jsou zásobovací řetězce a doprava zboží a lidí přerušeny. To vše rozšířilo dopady krize na nepředstavitelnou úroveň,“ řekl Bizimana.

„Haiťané jsou znovu a znovu vystavováni zkouškám krizí. A znovu a znovu prokazují neuvěřitelnou odolnost.”

CHCI POMOCI LIDEM NA HAITI

CARE na Haiti

CARE působí na Haiti od roku 1954. V posledních několika letech až do současnosti poskytovala organizace prostřednictvím pěti terénních pracovišť mimo hlavní město pomoc v oblasti výživy, živobytí a genderově podmíněného násilí. Zatímco tato práce pokračuje, CARE mobilizuje reakci s cílem rozšířit řadu těchto služeb na nově vysídlené osoby se zaměřením na ženy a dívky v Port-au-Prince. Tuto činnost budou vykonávat místní partneři.

Podpořte ženy a děti na Haiti i vy.
Děkujeme