Skip to main content

Úterý, 26. března 2024 – Dnešní den je pro obyvatele Jemenu hořkým milníkem, neboť uplyne devátý rok dlouhého konfliktu, který ovlivňuje životy všech lidí v zemi.

Od uzavření příměří vyjednaného v dubnu 2022 a jehož platnost vypršela o šest měsíců později, panuje v Jemenu relativní klid, pokud jde o aktivní konflikt.  Pod touto vrstvou klidu se však skrývá znepokojivý stav úzkosti.

Podle plánu humanitární pomoci pro Jemen na rok 2024 potřebuje humanitární pomoc přibližně 18,2 milionu lidí. Z toho je 4,2 milionu žen a 4,8 milionu dívek, což je závratných 49 procent. Vzhledem ke křehkému mírovému plánu a nejisté budoucnosti nesou jemenské ženy a dívky, které jsou nedílnou součástí obnovy Jemenu, hlavní tíhu, většinou v tichosti.

„Po téměř deseti letech nestability a vysídlení mají jemenské ženy, zejména ty, které se samy starají o své rodiny, pocit, že jim chybí vyhlídky na osamostatnění a obnovu života. Jsou velmi zaměstnány tím, že pomáhají svým rodinám pouze přežít, přičemž mnohé z nich v těchto dnech žijí pouze z jednoho jídla denně. Bohužel se jim zdá, že světlo na konci tunelu je stále slabší, zejména proto, že humanitární podpora, na kterou se spoléhali, se znatelně zmenšuje,“ říká Bushra Aldukhainah, koordinátorka programu CARE Jemen.

Ženy jako Chadídža, matka čtyř dětí, která unikla konfliktu a žije v uprchlickém táboře, se musela spoléhat na potravinovou pomoc, aby ochránily své děti před hladem a zajistila jim školní docházku. V těchto dnech krmí Chadídža své děti chlebem namočeným v čaji. „Nemáme přístup k čisté vodě ani ke zdravotní péči a v poslední době nás také trápí nedostatek jídla. Myslím, že si brzy nebudeme moci dovolit, aby děti chodily děti do školy. Jakákoli naděje, že se postaví na vlastní nohy, až vyrostou, se nám vytrácí,“ říká Chadídža.

Více než 30 % jemenských dívek se vdává před 18. rokem a mnohé z nich proto, že je rodiny nedokážou uživit. Současná neutěšená ekonomická situace a snižující se humanitární a rozvojové financování velmi pravděpodobně povedou k nárůstu těchto čísel.

“Tak jako každý rodič, také jemenští rodiče by si pro své děti přáli stabilní budoucnost. Místo toho se ale neustále musí soustředit na aktuální situace, kdy někteří z nich musí činit velmi obtížná a nezvratná rozhodnutí, zejména v případě svých dcer,“

říká Iman Abdullahi, ředitelka organizace CARE pro Jemen.

„Jemenské ženy jsou silné a odvážné, ale nedokážou zázraky z ničeho.“

„To, že nebudou schopny uspokojit ani momentální, ani dlouhodobější potřeby své rodiny, bude znamenat, že tento boj bude pokračovat po celé generace.“

V současné době více než 4,5 milionu jemenských dětí (každé čtvrté) nechodí do školy, což ohrožuje jejich budoucnost a zvyšuje rizika ohrožení bezpečnosti. Dívky ve školním věku od 6 do 14 let patří mezi nejzranitelnější skupiny ohrožené chybějícím vzděláním.

„Čím více budeme svědky předčasných sňatků, protože rodiny jednoduše nemohou uspokojit nejzákladnější potřeby, tím více budeme svědky následných dopadů – úmrtnosti dětí narozených matkám mladším 20 let, větších rizik pro zdraví matek a dospívajících dívek, většího počtu případů předčasného ukončení vzdělávání a nárůstu dětské práce.”

“Tyto ženy a dívky spolu s muži a chlapci tvoří budoucnost Jemenu a právě na další generace bude mít tato znepokojivá situace větší dopad. Naléhavě vyzýváme všechny zúčastněné strany, včetně mezinárodního společenství, aby jemenský lid, zejména ženy a dívky, postavily do centra svých rozhodnutí a činů,“ naléhá Abdullahi. „Doufáme, že po deseti letech budou moci s nadějí rozkvést v pozoruhodné a inspirující lidi, o kterých víme, že jimi jsou.“

CHCI POMOCI ŽENÁM A DÍVKÁM V JEMENU

CARE působí v Jemenu od roku 1992 a pomáhá ve 14 guvernorátech, kde ročně osloví kolem 2,8 milionu lidí s programy zaměřenými na potravinovou bezpečnost a zajištění obživy, vodu, sanitaci a hygienu (WASH), reprodukční zdraví, ekonomické posílení žen a vzdělávání.

Místní zaměstnanci CARE pracují v extrémně těžkých podmínkách, aby život zachraňující pomoc dostali do těch nejvíce zasažených oblastí.

Zaměřují se převážně na pomoc dětem, ženám a dívkám.

Podpořte jemenské ženy a děti i vy. Staňte se pravidelným dárcem a pomáhejte s námi dlouhodobě.

Děkujeme

CHCI POMOCI

Další informace naleznete na adrese careyemen.org

Twitter: @care_yemen

S dotazy pro média se obracejte na Shahrzad Amoli, koordinátorku komunikace CARE Jemen na e-mailu: shahrzad.amoli@care.org.