Skip to main content

Foto (c): CARE

Praha, 14. června 

Humanitární organizace CARE s hlubokým znepokojením sleduje dramatickou eskalaci násilí v Gaze, která trvá od 7. října 2023. Během této doby bylo zabito nejméně 36 731 Palestinců a 83 530 jich bylo zraněno. Bombardují se civilní cíle, což způsobuje ztráty na životech, vysídlování lidí a ničení domů a infrastruktury.

Intenzivní letecké útoky zasáhly zejména centrální Gazu, včetně uprchlických táborů Al Bureij, Al Maghazi a An Nuseirat, stejně jako východní Deir Al Balah. V oblasti Rafahu pokračují pozemní operace a těžké boje, které přinutily více než milion lidí opustit své domovy, čímž se humanitární krize ještě více prohlubuje. Odhaduje se, že v Rafahu zůstává méně než 100 000 lidí.

Podle Úřadu OSN pro lidská práva letecký útok na školu UNRWA v táboře An Nuseirat ukazuje na nedržování mezinárodního humanitárního práva.

Nemocnice v Gaze jsou pod enormním tlakem. Nemocnice byly přes 300 % nad svou kapacitou již před konfliktem. Nemocnice Al Aqsa v Deir al Balah je přetížená pacienty, přičemž jeden z jejích dvou generátorů nefunguje. Veškeré lékařské evakuace mimo Gazu byly pozastaveny od 7. května. Devět z deseti dětí v Gaze trpí vážnou potravinovou chudobou, jak uvádí UNICEF.

6. června byla poškozena raketovým útokem izraelské armády skladovací budova Světového potravinového programu (WFP) v Deir al Balah. Tento sklad slouží jako hlavní logistické centrum pro zásobování Gazy potravinami. V důsledku toho WFP dočasně pozastavil činnost v tomto skladu, což dále zhoršuje humanitární situaci v Gaze.

Humanitární pomoc CARE:

CARE dosáhla významných výsledků při poskytování pomoci v Gaze, kde pomohla celkem 352 921 lidem, což představuje 13 % z celkového počtu postižených.

Podpora WASH: CARE poskytla pomoc v oblasti vody, hygieny a sanitace 234 476 lidem, včetně distribuce vody a hygienických balíčků.

Zdravotní podpora: Více než 89 678 lidí obdrželo zdravotní pomoc, včetně mobilního lékařského vybavení, léků, lékárniček a podpory dvou mobilních klinik.

Podpora žen a dívek: CARE poskytla 4 493 ženám a dívkám balíčky s ženskými hygienickými potřebami přizpůsobené jejich věku a specifickým potřebám.

Nezbytné potřeby: CARE distribuuje základní potřeby, včetně lůžkovin, zimních sad a oblečení, celkem 25 392 lidem.

Předběžné umístění zásob: CARE nadále zajišťuje zásoby prostřednictvím spolupráce s CARE Egypt Foundation a CARE Turkey.

Fond pro humanitární krizové situace: Tento fond byl využit na podporu pobočky v Gaze, nasazení zaměstnanců, technickou podporu a koordinaci krize.

Advokační úsilí: CARE pokračuje v silném advokačním úsilí spolu s dalšími mezinárodními nevládními organizacemi, OSN a humanitárními aktéry, aby prosazovala dodržování mezinárodního humanitárního práva, vyzývala k příměří a zajištění neomezeného přístupu humanitární pomoci.

Strategické zapojení: CARE spolupracuje s lídry a globálními mediálními týmy na zvýšení povědomí o situaci.

Kritická situace v Rafahu:

Boje v Rafahu a uzavření hraničního přechodu Rafah značně narušují příliv humanitární pomoci a znemožňují evakuaci raněných civilistů, kteří potřebují urgentní léčbu v zahraničí. Kvůli uzavření přechodu nemohou do Gazy vstoupit ani mezinárodní humanitární pracovníci.

Finanční podpora a výzva k pomoci:

CARE se podařilo získat přes 330 000 000 Kč (14,5 mio USD) na humanitární pomoc v Gaze, avšak stále chybí více 8 milionů USD k pokrytí všech potřeb.

Kontakt pro média:

katarina.kral@care.cz

Poznámka:

UNRWA (United Nations Relief and Works Agency) poskytuje pomoc, ochranu a podporu palestinským uprchlíkům v Jordánsku, Libanonu, Sýrii, Západním břehu Jordánu a v pásmu Gazy.

O organizaci CARE:

CARE je jednou z největších humanitárních organizací na světě, zaměřuje se na boj proti chudobě a poskytování podpory při mimořádných událostech. V Gaze jsme přítomni a poskytujeme nezbytnou pomoc lidem postiženým konfliktem.

Darujte prosím na pomoc Gaze.

Děkujeme.

CHCI POMOCI LIDEM V GAZE