Skip to main content

KDE A PROČ POMÁHÁME

V roce 2024 se zaměřujeme nově také na oblasti Adirkaye a Tselemet v zóně Severní Gondar, která je součástí regionu Amhara v Etiopii. Tato oblast čelí extrémnímu nedostatku bezpečné pitné vody, suchem a následky konfliktů. V Severním Gondaru je přibližně třetina vodních zařízení nefunkční, což postihuje téměř 600 000 lidí. Tato krize je zhoršena nedostatkem srážek, zvýšenou evapotranspirací a nefunkčními vodními systémy, což vede k neúrodě a rozsáhlým suchem. Navíc, špatná ekonomická situace místního obyvatelstva a nedostatečná hygienická a sanitární infrastruktura výrazně zvyšují riziko propuknutí nemocí souvisejících s nedostatkem vody, jako je cholera.

CÍLE PROJEKTU

Naším hlavním cílem je zlepšit přístup k bezpečné pitné vodě pro 41 600 osob postižených konfliktem a suchem v oblastech Adirkaye a Tselemet. Projekt se zaměřuje na okamžitou a životně důležitou pomoc prostřednictvím rehabilitace stávajících vodních systémů pomocí inovativních solárně poháněných technologií. Také se snažíme zvýšit povědomí o hygienických a sanitárních praktikách a posílit kapacity místních komunit pro udržitelné řízení vodních zdrojů. Díky těmto opatřením usilujeme o zajištění dlouhodobé udržitelnosti a kvality vodních služeb.

KOMU POMÁHÁME

Projekt se zaměřuje na vnitřně vysídlené osoby a navrátilce, kteří jsou zvláště postiženi nedostatkem bezpečné pitné vody. Kromě toho podporujeme komunity zasažené suchem a ty jedince, kteří čelí větší konkurenci při zajišťování přístupu k vodním zdrojům, včetně žen, dívek a osob se zdravotním postižením. Celkově projekt přímo pomůže 41 600 osobám, z toho 8 320 ženám, 16 640 dívkám, 6 240 mužům a 10 400 chlapcům.

PŘÍKLADY KONKRÉTNÍ POMOCI

  • Provedení 2 genderově citlivých technických hodnocení WASH na nefunkčních vodních systémech k identifikaci potřebných oprav a modernizací.
  • Obnova 1 nefunkční mělké studny.
  • Obnova 2 motorizovaných systémů zásobování vodou pomocí inovativních solárních systémů.
  • Zřízení/posílení 3 výborů pro správu vody (WMC).
  • Školení WMC a klíčových zaměstnanců vodního úřadu Woreda (18 osob) v oblasti „Provoz a údržba, prevence infekcí a kontrola, bezpečnost nemocí a kvalita vody“, aby byla zajištěna správná správa všech obnovených zdrojů vody.
  • Uspořádání 24 osvětových setkání o hygieně a sanitaci společně s WMC v cílových komunitách.
  • Školení 8 zdravotníků v oblasti nouzové hygieny s integrací GBV/Ochrany (PSEHA/GBV).

CARE Česká republika v Etiopii dlouhodobě pomáhá. Opravujeme studny, poskytujeme pitnou vodu, potraviny a zdravotní péči těm, kteří to nejvíce potřebují. Vaše podpora je klíčová. Společně můžeme těmto rodinám pomoci přežít a dát jim šanci na lepší zítřek.

Děkujeme.

Chci pomoci