Skip to main content

4. července 2024 – Po devastaci obyvatel v jižním Karibiku začátkem tohoto týdne nyní hurikán Beryl, bouře poháněná globálním oteplováním, zasahuje Jamajku jako životu nebezpečný hurikán kategorie 4.

CARE a Karibská Gender Aliance – aliance občanské společnosti napříč regionem, sloužící všem obyvatelům Karibiku s důrazem na marginalizované skupiny – koordinují s místními partnery posouzení humanitárních dopadů bouře a podporu nejzranitelnějších, zejména žen a dívek.

Začátkem tohoto týdne Beryl – nejsilnější hurikán, který kdy vznikl v Atlantiku v měsíci červnu – zasáhl Grenadu, což mělo dopad na desítky tisíc lidí v jižním Karibiku a okolních zemích, včetně Svatého Vincence a Grenadin. Bouře s větrem o rychlosti 150 mph, bouřkovou vlnou a prudkými dešti způsobila rozsáhlé škody na infrastruktuře a polích. Hlášeno je nejméně sedm úmrtí a 150 zranění a tisíce lidí přišly o svůj domov.

„Obrazy z jižního Karibiku, kde Beryl zničil celé města, jsou naprosto srdcervoucí. Obáváme se, že podobná destrukce může nastat i na Jamajce a dalších zemích v cestě bouře,“ řekla Nadella Oya, předsedkyně Karibské Gender Aliance.

„Stojíme po boku všem, kteří byli zasaženi Berylem, včetně naší sítě místních partnerských organizací, kteří pomáhají efektivně cílit pomoc. Myslíme na ně a jsme připraveni poskytnout podporu,“ řekl Jonathan Arogeti, vedoucí karibské humanitární pomoci CARE.

V deseti zemích Karibiku, včetně Jamajky, Grenady, Svatého Vincence a Grenadin, pracuje CARE prostřednictvím Karibské platformy humanitárního partnerství – sítě život zachraňujících, místně vedených organizací zaměřených na ženy. V těchto třech zemích spolupracuje CARE mimo jiné s Karibskou asociací pro rozvoj mládeže (Grenada), Helen’s Daughters (Svatý Vincenc a Grenadiny) a Jamajskou sítí venkovských žen (Jamajka). CARE spolupořádá platformu humanitárního partnerství s Karibskou Gender Aliancí.

V rámci kolektivní reakce na Beryl budou CARE, Karibská Gender Aliance a regionální partneři upřednostňovat genderově citlivou peněžní pomoc, aby pomohli rodinám uspokojit jejich základní potřeby, podporu obživy k obnovení zdrojů příjmů a zajištění dlouhodobého zotavení a ochranu zranitelných osob. Pro podporu této práce prosím klikněte zde.

Globální oteplování vede k intenzivnějším a ničivějším hurikánům, jako je Beryl, které nesou vyšší rychlosti větru a více srážek. Latinská Amerika a Karibik trpí mnoha nejhoršími důsledky eskalující klimatické krize, přestože přispívají méně než 10 % k celosvětovým emisím. CARE vyzývá bohaté a vysokoemisní země, které jsou za tuto krizi zodpovědné, aby splnily své závazky týkající se financování klimatu, zejména financování místních adaptací na změnu klimatu, a urychlily zavádění fondu pro ztráty a škody, který musí zahrnovat okno malých grantů pro občanskou společnost. Klimatické financování musí být přístupné místním a ženským organizacím, které jsou nejlépe připravené podporovat své komunity při přizpůsobování se extrémnímu počasí.

Přispějte prosím nyní na pomoc zranitelným skupinám zasaženým hurikánem Beryl. Děkujeme.

CHCI PŘISPĚT