Skip to main content

S radostí oznamujeme vydání naší Výroční zprávy za rok 2023. Tato zpráva poskytuje podrobný přehled našich úspěchů a aktivit za uplynulý rok, kdy jsme díky podpoře našich dárců mohli pokračovat v projektech, které zachraňují životy a pomáhají lidem tam, kde je to nejvíce potřeba – ve válečných konfliktech, nebo v zemích ohrožených chudobou či klimatickou změnou.

CARE Česká republika je součástí mezinárodní humanitární organizace CARE, která momentálně již působí ve více než 110 zemích světa. Naším posláním je bojovat proti chudobě a nespravedlnosti, a především podporovat ženy a dívky, které jsou často nejvíce zasaženy krizemi.

Klíčové body z výroční zprávy:

  • CARE pracovala ve 109 zemích světa a přímo pomohla 166,6 milionu lidí.
  • V rámci CARE Česká republika jsme realizovali 12 projektů ve 8 zahraničních zemích a 2 projekty v ČR.
  • Díky vaší podpoře jsme mohli pomoci více než 1,2 milionu lidí na Ukrajině
  • V Jemenu jsme poskytli humanitární pomoc 2,4 milionu lidem, včetně distribuce pitné vody a jídla pro 1,9 milionu lidí.
  • V Etiopii jsme pomohli 4,1 milionu lidem, hlavně poskytnutím pitné vody a školení na adaptaci proti suchu.
  •  95 % všech prostředků se kterými jsme hospodařili šlo přímo na pomoc a projekty.

Naši dárci a podporovatelé hrají klíčovou roli v našich aktivitách. V roce 2023 nás podpořily tisíce aktivních českých dárců, díky nimž jsme mohli pokračovat v našich životně důležitých projektech. Jejich neustálá podpora nám umožňuje čelit největším výzvám a poskytovat pomoc tam, kde je to nejvíce potřeba. Děkujeme!

Prohlédnout si výroční zprávu
Chci přispět