Skip to main content

Doba trvání: 1. 5. 2020 – 31. 12. 2020

 

AKTUÁLNÍ SITUACE V ZEMI

Zambie i další státy jižní Afriky čelí každoročně mnoha přírodním katastrofám způsobených dlouhodobými klimatickými změnami. Zemi sužují povodně a extrémní sucha, úrodu místních zemědělců napadají škůdci, farmářská zvířata hynou na nemoci. V důsledku toho se humanitární krize v Zambii prohlubuje, obyvatele země trápí nedostatek potravy a podvýživa.

Pomalý růst ekonomiky a omezené prostředky tamější vlády dopady přírodních katastrof v regionu ještě umocňují.

JIŽNÍ ZAMBIE

Obyvatelé jižní Zambie se živí převážně farmářstvím a chovem hospodářských zvířat. Více než 90 % z nich v současné době bojuje se signifikantním úbytkem úrody. Množství srážek je zde nejnižší za posledních 43 let, vysychá velké množství řek a přehrad.

V důsledku toho lidé musejí podnikat dlouhé, i několikahodinové cesty pro vodu. Ubývá také pastvin, vlivem čehož dochází k oslabení dobytka a následnému šíření nakažlivých nemocí mezi stády.

zambie-mantapala-2

Snímek: Darcy Knoll

 

JAK POMÁHÁME

  • Za podpory Ministerstva zahraničních věcí a dárců CARE Česká republika tvoříme ve spolupráci s místními komunitami a zástupci vlády plány pro připravenost na příchod přírodních katastrof a efektivní vypořádání se s následky. Po realizaci těchto plánů budou lidé v oblasti jižní Zambie odolnější vůči negativním dopadům sucha a jejich živobytí bude méně ohroženo. Zvýšenou pozornost věnujeme pomoci zranitelným skupinám, jako jsou ženy a dívky nebo staří lidé, kteří čelí specifickým dopadům sucha.
  • Dále pracujeme na zavedení informačního systému včasného varování, díky kterému se budou místní lidé moci na příchod přírodní katastrofy připravit s předstihem.
  • Naším dlouhodobým cílem je vytvořit udržitelný a fungující systém, za pomoci kterého se místní komunity stanou nezávislými na externí pomoci.

 

KONKRÉTNÍ POMOC V ČÍSLECH:

  • Do plánovacích procesů v připravenosti na následky katastrof zapojíme 8000 místních obyvatel.
  • Naše pomoc nepřímo pozitivně ovlivní až 65 782 obyvatel distriktu Kalomo v jižní Zambii.
  • Zorganizujeme 20 školení na analýzu potřeb extrémně zranitelných skupin a dále 20 školení pro členy komise včasného varování.