Skip to main content

79 % žen usiluje o zlepšení bezpečnosti místních obyvatel ve válečných konfliktech

71 % pomáhá ve zdravotních službách  

a 46 % se snaží o zajištění příjmů a stabilitu svých rodin a komunit.

Praha, 29. května 2024

V okruhu 50 kilometrů od konfliktních zón, které se aktuálně po celém světě odehrávají, žije 600 milionů žen. Je to dvojnásobek oproti 90. letům 20. století.  Naše chápání toho, jak ženy prožívají válku a jak reagují v těchto velmi složitých krizích je ale často zamlženo narativy, které je úplně přehlíží nebo staví do role obětí. 

 

Nový report Women in War: Leaders, Responders, and Potential (Ženy ve válce: vůdkyně, aktérky a jejich potenciál), který dnes vydala organizace CARE, tyto převládající názory vyvrací. Zaměřuje se na to, jak ženy konflikty snášejí. Nabízí také doporučení, jak lépe řešit jejich konkrétní potřeby a problémy v době eskalace ozbrojených konfliktů. Mezi hlavními zjištěními z 15 zemí, kde aktuálně probíhají konflikty, zpráva uvádí, že ženy v drtivé většině (91 % z více než 13 000 žen, které CARE oslovila na Ukrajině, v Gaze,  Jemenu, Sýrii a Kolumbii) zastávají aktivní a vedoucí úlohu při podpoře a posílení svých komunit a jejich největší prioritou je pomoc se zajištěním obživy.  

Jsou to hlavně ženy, které poskytují jídlo a přístřeší těm, kteří přišli o svůj domov nebo utíkají z válečných oblastí. Zároveň ale musí uživit i ty své rodiny. Také ví, že změny jejich okolí jsou důležité a vytvářejí pro ně prostředí. 79 % žen hledá možnosti, jak zlepšit bezpečnost místních obyvatel, 71 % pomáhá ve zdravotních službách a 46 % se snaží o diversifikaci příjmů, aby nikdy nezůstaly bez prostředků a mohly se postarat o své rodiny.   

„Tento report nám ukazuje, jak důležité jsou ženy jako aktérky první pomoci a jako iniciátorky obnovy v regionech zmítaných konflikty a jinými krizemi,“  

uvedla Katarína Klamková, ředitelka CARE Česká republika.  

 „Pokud budeme naslouchat ženám zažívající válečné konflikty a uznáme jejich zásadní roli v těchto situacích, nepřijdeme o jejich velmi důležité vůdčí nasazení.“

Za posledních více než 10 let CARE prostřednictvím svých rychlých analýz postavení žen a mužů ve válečných konfliktech (které začala provádět v roce 2013) a zpráv Women Respond (které začala zpracovávat v roce 2020) shromáždila rozsáhlou a rozmanitou škálu výpovědí a pohledů žen z celého světa, aby prozkoumala, jak prožívají a vedou krizové situace. Zpráva Women in War (Ženy ve válce) vychází z velké části z tohoto výzkumu spolu s veřejně dostupnými soubory dat. 

Jaké jsou kritické problémy žen v konfliktních zónách?

  • Nenaplněné základní potřeby: Není překvapení, že zajištění zdrojů obživy je nejvyšší výzvou žen, se kterými jsme v konfliktních oblastech, jako je Ukrajina, Gaza, Sýrie a Jemen mluvili. 
  • Rostoucí hrozba sexuálního násilí: V roce 2021 žilo více než 257 milionů žen v zemích, které zaznamenaly významné nebo hromadné případy sexuálního násilí v konfliktech sužovaných zemích. 
  • Narušené zdravotnické služby: Zdravotní péče pro ženy a děti je konflikty vážně ohrožena. Každé čtvrté dítě narozené v roce 2022 přišlo na svět v okruhu 50 km od místa konfliktu. Každá druhá žena, která zemře během těhotenství nebo porodu, se nachází v oblasti konfliktu. Mateřská úmrtnost je v těchto nestabilních podmínkách více než 40krát vyšší než v rozvojových zemích. 
  • Vyloučení žen z vedoucích struktur: Formální vedoucí struktury často vylučují ženy, což ohrožuje mír a prosperitu pro všechny. 
  • Nedostatečné povědomí o roli žen ve válečných konfliktech:
    Pouze 5 % článků o válečných konfliktech a krizích, které způsobují se zaměřují na zkušenosti žen, a to podceňuje jejich úlohu.

„Ženy, se kterými jsme se setkali, stojí v první řadě tváří v tvář překážkám, výzvám a strašlivým zážitkům. Ženy se potýkají se sexuálním násilím, ztrátou příjmů a zdrojů příjmů a prudce klesající úrovní zdravotní péče, což vede k vyšší úmrtnosti, a to i z příčin, kterým lze předcházet. Tyto hrozby jsou skutečně závažné a my musíme udělat pro jejich řešení maximum,“  

zdůraznila Emily Janoch, zástupkyně viceprezidenta CARE a jedna z autorek zprávy. „Jednou z klíčových cest k řešení této krize je uznání a ocenění žen jako vůdčích osobností v době konfliktu a na cestě k míru,“ dodává.  

Celý report naleznete zde: WomenInWar nový report CARE 

Otázky a odpovědi k reportu naleznete zde: Silné a odvážné_Klíčová role žen v první pomoci a obnově v konfliktních zónách – nový report CARE_Otázky a odpovědi

CARE Česká republika dlouhodobě pomáhá ženám a dětem ve válečných konfliktech. Přidejte se k nám i Vy: 

Chci pomoci ženám a dětem ve válečných konfliktech