Praha, 13. února 2024

Válka v Súdánu, která v lednu začala devátý měsíc, nadále způsobuje nesmírné utrpení milionům lidí v celé zemi a jeho sousedních státech, přičemž dopady konfliktu nejvíce pociťují ženy a děti.

 

Nedávné boje ve východním a jižním Súdánu – a to i v oblastech, které byly do poloviny prosince ušetřeny – prohlubují silné obavy z toho, co bude dál. Marie Davidová, ředitelka organizace CARE v Súdánu, nás informovala, že válka od dubna loňského roku stále silně ovlivňuje bezútěšnou situaci v této zemi:

„Ztráty na životech, masové vysídlování, násilí na ženách, hlad a cholera – to vše narůstá alarmujícím tempem. V oblastech zasažených konfliktem již nefunguje 70 až 80 % nemocnic. Tato krize by měla mít mnohem větší pozornost, než se jí dostává.”

V současné době je více než 7,4 milionu Súdánců vysídleno, a to jak uvnitř země, tak mimo ni. Nejméně 1,4 milionu lidí, kteří od poloviny dubna uprchli ze Súdánu hledají bezpečí v sousedních zemích, jako je Čad, Jižní Súdán a Egypt. Mnozí z nich stále čelí hrozbě násilí a omezenému přístupu k základním službám. Vnitřně vysídlených je přibližně 6 milionů, což ze Súdánu činí zemi s největším počtem vnitřně vysídlených lidí na světě. 

V Súdánu je také nejvíce vysídlených dětí na světě – 3 miliony dětí uprchly před masivním násilím. Podle zprávy z roku 2023 je navíc v oblastech konfliktu uzavřeno 10 400 škol, takže 19 milionů dětí nemá přístup ke vzdělání.

Súdán se však stal zapomenutou krizí, jež se v médiích téměř neobjevuje. Podle OSN bude v roce 2024 potřebovat humanitární pomoc 24,8 milionu lidí, tedy téměř každý druhý obyvatel Súdánu. Celosvětové financování krize však zůstává hrubě nedostatečné, činí sotva 40 % toho, co požaduje plán humanitární pomoci z konce roku 2023.

„Vyzýváme všechny strany, aby zajistily, že civilisté, zejména ženy a dívky, budou ušetřeni všech forem násilí a bude jim umožněn volný pohyb do bezpečí, volný přístup k základním potřebám a ochrana jejich důstojnosti,“ uvedla Marie Davidová, ředitelka CARE v Súdánu.

Rozšiřující se konflikt a obavy z dalšího vysídlování

Zatímco násilí přetrvává v rozsáhlých částech Súdánu (včetně Dárfúru a Kordofánu), v prosinci boje zasáhly i stát Gezira, oblast jižně od Chartúmu. Tento nový vývoj v regionu, který je označovaném za súdánskou obilnici přinutil k útěku přibližně 600 000 lidí, z nichž přibližně 220 000 bylo už jednou vysídleno.

Koncem loňského léta uprchl do státu Gezira z rodného Chartúmu také Šakir Elhassan, který pracuje pro organizaci CARE v Súdánu. O čtyři měsíce později se Šakir musel vydal na další zhruba dvacetihodinovou cestu autobusem na východ „po prašných cestách“ přes několik států, aby opět unikl ozbrojeným konfliktům.

Řekl nám, co prožívá a cítí miliony Súdánců:

„Říkal jsem si, že se brzy vrátím do našeho domova, do svého domu, na svou malou farmu, ke svým přátelům, ke svým příbuzným. Že se moje děti vrátí do školy. Tento sen mi ale stále uniká. Teď se ocitám ve stavu dvojího vysídlení. A bojím se třetí vlny vysídlení. Tento konflikt se nezmenšuje. Rozšiřuje se, přesouvá se ze státu do státu.“

Šakir, který nyní pobývá ve státě Kassala, sleduje každý den, hodinu po hodině, nejnovější zprávy a je zděšený z toho, jak ho konflikt stále pronásleduje.

„Súdánci postrádají svůj hlas. Lidé tiše trpí, protože nemají hlas,“ dodal.

Humanitární pomoc v náročném kontextu

Přestože CARE byla v prosinci nucena pozastavit své operace ve státě Gezira, její týmy nadále poskytují spolu s partnery pomoc v Jižním a Východním Dárfúru, Jižním Kordofánu, Gadarifu a Kassale. Poskytujeme pomoc zejména ve zdravotnictví, zajišťujeme nezávadnou vodu a hygienické potřeby, výživu pro děti, finanční pomoc a podporu v zemědělství a dalších činnostech zajišťujících živobytí.

V lednu se CARE podařilo ve městě Nyala v Jižním Dárfúru znovu otevřít centrum pro podvýživu, jediné zařízení sloužící podvyživeným dětem ve městě.

V roce 2023 CARE v Súdánu poskytla humanitární pomoc více než 1,2 milionu lidí.

Přidejte se k nám. Děkujeme.

Chci pomoci matkám a dětem v Súdánu