Skip to main content

Přibližně 10 % obyvatel Venezuely opustilo zemi v důsledku politické nestability, hladu, inflace, chudoby a stále se zvyšující zločinnosti. Tato situace se považuje za největší exodus v Latinské Americe za posledních sto let. 4 z 5 uprchlíků zůstávají v Latinské Americe a Karibiku.

CARE pomáhá lidem opouštějící Venezuelu na hranicích. Copyright: Paddy Dowling/CARE

  • 7 milionů obyvatel Venezuely potřebuje humanitární pomoc. CARE přímo v zemi pomohla 2 723 lidem.
  • V Ekvádoru je 413 458 Venezuelanů. CARE zde pomohla 43 494 z nich.

Hraniční přechod mezi Venezuelou a Ekvádorem. Copyright: Josh Estey/CARE

  • V Kolumbii se nachází 1 630 903 Venezuelanů a odhaduje se, že se tento počet v průběhu roku 2020 zvýší na 2,4 milionu. Konstantní přísun lidí z Venezuely vedl v Kolumbii k zvýšení xenofobie. Kolumbie je sama na hranici politické a sociální krize. CARE zde podpořila 1 975 uprchlíků.
  • V Peru se podle zprávy migračního úřadu nachází 870 000 Venezuelanů, ale UNHCR-IOM odhaduje jejich počet na více než 1 milion. CARE zde podpořila 4 767 lidí.

Provizorní uprchlický tábor v Bogotě. Copyright: Paddy Dowling/CARE

Jak CARE pomáhá?

V Ekvádoru, Peru, Kolumbii a na jihu Venezuely CARE poskytuje těm nejzranitelnějším finanční poukázky na potraviny a ubytování, dále například jízdenky na autobus a telefonní SIM karty. CARE také poskytuje ženám hygienické balíčky. CARE vyvíjí aktivity, které mají za cíl zvýšit pozornost vůči násilí na základě pohlaví. Ohroženy jsou především ženy, které jsou při útěku často obětmi zneužívání a obchodu s lidmi. Dlouhodobým cílem CARE je podpora uprchlíků v hostujících zemích. Chce se zasadit o to, aby uprchlíci měli přístup ke vzdělání a zdravotní péči, stejně tak k službám sociální ochrany a šance na získání zaměstnání. CARE začne v dohledné době s partnerskými organizacemi v Caracasu bojovat proti dětské podvýživě.

Tisícům dětem hrozí smrt v důsledku podvýživy a lidé chytají dříve vymýcené nemoci například spalničkami. Copyright: Josh