Skip to main content

Jak se bránit nemoci v zemi, kde je zdravotnický systém v katastrofálním stavu? A proč je důležité chránit nemocniční personál napříč celou Evropou?

Psal se únor 2020, když Gruzie zaznamenala první případy nákazy koronavirem. Od té doby byla v zemi postupně zavedena rozličná preventivní opatření. Gruzínská vláda omezila pohyb uvnitř státu i cestování za hranice. Na první pohled je tento scénář srovnatelný s děním ve většině evropských zemí včetně České republiky. Pandemie COVID-19 však odhalila ohromné nedostatky ve zdrojích a kapacitách zdravotnických zařízení na gruzínském venkově.

Dnes se ocitáme na začátku druhé vlny pandemie a Gruzii tak čeká nelehká výzva – ochránit lékaře a zdravotnické pracovníky před nemocí a zajistit tak alespoň částečnou udržitelnost celého zdravotnického systému v zemi.

Pomáhat, ale neohrozit

Kritický nedostatek ochranných prostředků způsobil u gruzínských lékařů a zdravotnických pracovníků strach a stres z negativních dopadů jejich pracovní činnosti. Nedostatečně chránění zdravotníci se sami stávají potenciálními přenašeči a ohrožují tak nejen zdraví své, ale i pacientů a celých venkovských komunit. Účinná ochrana zdravotníků je tak jediným možným východiskem, jak zamezit šíření nemoci v zasažených oblastech. Aktuální stav v zemi však nyní neumožňuje zajištění efektivní ochrany pro ty, kteří to potřebují nejvíce.

Ilustrační snímek

Když pomoc překoná hranice

V rámci projektu “Odezva na pandemii COVID-19 v Gruzii a posílení prevence přenosu viru prostřednictvím zvyšování kapacit lékařského a zdravotnického personálu” posiluje humanitární organizace CARE Česká republika za finanční podpory Ministerstva zahraničních věcí České republiky kapacity lékařského personálu ve venkovských oblastech Gruzie.

Cílem projektu je zajištění efektivní ochrany pro ohrožené zdravotníky skrze distribuci přímých ochranných prostředků, vzdělávání lékařů v oblastech prevence a ochrany pacientů a šíření osvěty o preventivních opatřeních uvnitř venkovských komunit.

Ilustrační snímek
Jen malá kapka v moři? Ale přesně tam, kde je třeba.

Pandemie COVID-19 je globálním problémem a je třeba k ní tak přistupovat. Lékaři a zdravotní pracovníci po celém světě se stali klíčem k potlačení šíření viru i ochraně zdraví a záchraně životů lidí v zasažených oblastech. Ochrana zdravotnického personálu napříč Evropou je součástí ochrany nás všech. Mezinárodní pomoc potřebným a komplexní přístup k celé situaci zvyšuje šanci na úspěšné potlačení nemoci.

Pomoci zastavit šíření koronaviru v zasažených oblastech nyní můžete i vy. Připojte se prosím a pomozte ochránit ty, kteří riskují své zdraví pro ochranu nás všech. Děkujeme!

www.care.cz

DMS ve tvaru “DMS CARE 190” na číslo 87 777

nebo převodem na účet 0243308210/0300