Skip to main content

Psal se rok 1945, když z Ameriky vyrazil první balík pomoci CARE pro lidi žijící ve válkou zničené Evropě.

Původní balíky CARE stály 10 dolarů a představovaly pomoc pro ty, kteří ji v té době potřebovali nejvíce. Tyto malé dobré skutky zabalené do papírové krabice se staly první vlaštovkou celosvětové mezinárodní pomoci.

Pro lidi zasažené válkou byly nadějí a mocným poselstvím. Dávaly jim vědět, že tam někde daleko existuje někdo, kdo na ně myslí a je ochotný podělit se o kousek svého štěstí.

Je nám obrovskou ctí, že dnes, po 75 letech, proudí každý den balíky pomoci CARE z České republiky tam, kde jsou nejvíce potřeba.

A to jen díky vám! Srdečně děkujeme za vaši pomoc.