Skip to main content

Tomáš Jelínek strávil několik měsíců ve městě Bijeljina na severovýchodě Bosny a Hercegoviny, kam vyrazil jako dobrovolník s humanitární organizací CARE Česká republika. V Bosně pomáhal se začleněním romských dětí do společnosti prostřednictvím místní nevládní organizace Otaharin.

Co bylo náplní Vaší stáže v Bosně? Jak vypadal takový typický den?

Hodně času v Otaharin jsem trávil administrativně-finanční prací pro organizaci, nejsilnější zážitky mám však z denního centra pro romské děti, kde jsem pořádal různé workshopy, učil jsem děti zpívat, hrál si s nimi a celkově se snažil rozvíjet jejich schopnosti.

Organizace má za cíl pomoci Romům začlenit se do “většinové” společnosti formou vzdělávání, formálního i neformálního. Děti mají například možnost stát se součástí fotbalového klubu, ženy a muži pak mohou pracovat v sociálním podniku Otaharin, kde si pěstováním zeleniny a ovoce přivydělávají. Situace bosenských Romů není jednoduchá. V zemi je velmi vysoká nezaměstnanost. Mnoho dětí pochází z extrémně chudých rodin, jejich rodiče často nemají prostředky ani na zajištění jídla pro rodinu.

Jak na aktivity děti reagují?

Z dětí v denním centru byl cítit vděk. Mnohdy nejsou zvyklé na to, že jim někdo věnuje pozornost jen tak. My to můžeme brát jako samozřejmost, ale pro ně je ta chvíle, kdy si společně zazpívají nebo zatancují, možná ta nejlepší z celého dne. Stejnou zkušenost mám i z Česka. Děti ze sociálně slabších rodin a vyloučených komunit mají všeobecně větší radost z jakékoliv aktivity.

To ale neznamená, že by romským rodičům na dětech nezáleželo. V romské komunitě jsou děti vším, točí se okolo nich život. Rodiče se však často potýkají s existenciálními problémy a snaží se uživit rodinu, žijí dlouhodobě ve stresu a času na vedlejší aktivity pro děti moc nezbývá.

otaharin-tomas-jelinek

Organizace Otaharin pomáhá romským dětem na cestě k rozvoji a vlastním zájmům. © Otaharin

Jaký má činnost organizace dlouhodobý dopad?

Nad rámec klasického vzdělávání pomáhají pracovníci organizace dětem cítit se “normálně”. Dávají jim možnost hrát si, rozvíjet se a najít si cestu k vlastním zájmům. Programy působí efektivně jako prevence, děti pak věnují čas něčemu, co má smysl, věří si. Mají tak šanci na lepší budoucnost.

Žebrající děti na ulici nejsou v Bosně výjimkou, na náměstí v Bijeljině vás jich zastaví hned několik, budou prosit o marky. Děti na ulici nepatří. Díky Otaharin mají šanci na změnu.

Organizace ale pracuje také se širší veřejností. Umožňuje obyvatelům Bosny a Hercegoviny z jiných etnik objevit romskou kulturu, najít si k ní kladný vztah. Pořádá festivaly romské hudby a tance, propojuje příběhy statečných lidí z různých etnik a snaží se sjednotit společnost, kterou hluboce poznamenala válka.

tomas-jelinek

Tomáš Jelínek se stal dobrovolníkem v bosenské organizaci Otaharin. © Otaharin

Humanitární organizace CARE Česká republika dlouhodobě podporuje bosenské nevládní organizace, jako je Otaharin. Místní zaměstnance propojuje s českými experty, pomáhá posunout metodiky organizací a zmírnit tak dopady válečného konfliktu, které jsou v bosenské společnosti dodnes viditelné. Projekt vznikl za finanční podpory České rozvojové agentury.