Skip to main content

Od začátku pandemie jsou obyvatelé Iráku vyzýváni k dodržování preventivních opatření stejně jako my. “Myjte si ruce, dodržujte rozestupy, zakrývejte si ústa,” hlásají informační cedule na ulicích. Na první pohled se situace v zemi nijak neliší od té v České republice. Ve skutečnosti je však vše trochu jinak.

Na konci září se stal epicentrem nákazy Bagdád, hlavní město Iráku. Právě tam propukla druhá vlna pandemie. I zde je možné hledat určitou paralelu s děním v České republice. Tím však podobnost situace v obou zemích končí. Válečný konflikt v Iráku za sebou zanechal poničenou infrastrukturu. Zdravotnický systém v zemi byl nefunkční již před příchodem pandemie, nakažení nemocí COVID-19 tak velmi rychle obsadili dostupná lůžka v nemocnicích. Další nemocní se dostali do absurdní situace. Ti šťastnější jsou uvedeni na čekacích listinách na lůžka, jiní pak musí doufat, že se na listinách vůbec jejich jméno objeví.

Řešení situace? Prevence, stejně jako v Česku. Jen za zcela jiných podmínek

Válka v Iráku zanechala spoušť. Mnoho měst se proměnilo k nepoznání. V ulicích zůstaly jen zaprášené zbytky budov, obyvatelé mnoha oblastí zůstali bez dodávek vody. Jedním z extrémně poničených měst je Mosul na severu země. Lidé, kteří se po skončení války do Mosulu vrátili, našli zničenou infrastrukturu města a své domovy v troskách. Na začátku letošního roku se v oblasti nacházelo více než 1 700 000 navrátilců, kteří dodnes nemají k dispozici prostředky pro zajištění základních potřeb pro důstojný život. Přístup k čisté vodě je ve městě velmi omezený. Dodržování preventivních opatření, jako je pravidelné mytí rukou, je tak pro obyvatele města velmi obtížné.

irak-trosky

Válka v Iráku zanechala spoušť. Mnoho měst se proměnilo k nepoznání.

Voda nad zlato

Pro zajištění bezpečí zranitelných lidí a potlačení šíření koronaviru v oblastech jako Mosul je obnovení dodávek vody nezbytným krokem. Proto humanitární organizace CARE Česká republika rehabilituje zničenou vodovodní síť v Mosulu a snaží se tak zvýšit šance na dodržování preventivních hygienických opatření pro místní obyvatele.

V rámci projektu, který vznikl za finanční podpory Ministerstva zahraničních věcí České republiky, se pracovníci organizace CARE dále zasazují také o šíření osvěty ve věci účinných preventivních opatření, distribuují ochranné pomůcky a tím chrání zranitelné komunity i lékařské a humanitární pracovníky před koronavirem.

Z projektu poté budou moci obyvatelé oblasti profitovat dlouhodobě, a to i po skončení pandemie. Cílem organizace CARE Česká republika je zajistit udržitelné řešení dodávek vody a zlepšit tak životní situaci lidí zasažených válkou.

irak-covid

Lidem, kteří nemají přístup k čisté vodě, nyní můžete pomoci i Vy.

Přispějte ještě dnes.

V každé kapce čisté vody se skrývá naděje. Naděje na přežití.

“DMS CARE 190” na číslo 87 777

CHCI POMOCI