Skip to main content

Doba trvání: 1. 6. – 30. 11. 2019

AKTUÁLNÍ SITUACE V REGIONU

Mosul, město s kontinuitou osídlení od dob starověku, byl obsazen vojáky tzv. Islámského státu v červnu roku 2014. V říjnu roku 2016 byla zahájena ofenziva za jeho znovudobytí, která trvala až do července roku 2017. Infrastruktura města byla silně poničena. V důsledku války v letech 2014-2017, bylo nuceno opustit své domovy 5,9 miliónu obyvatel Iráku. Zpátky se prozatím vrátilo 4,2 miliónu z nich.

V Iráku se dále nachází 1,7 miliónu vnitřně vysídlených osob a více než 200 000 syrských uprchlíků. 18 procent obyvatel Iráku potřebuje humanitární pomoc. Jejich domovy byly zničeny, nemají přístup k pitné vodě, hygienickému zázemí, zdravotní péči a ani k základním potravinám. Jen do Mosulu zničeného po válce se vrátil 1 milión obyvatel, kteří jsou nyní nuceni přežívat ve složitých podmínkách.

 

CÍLE PROJEKTU

Aktuálním cílem je zajištění přístupu k vodě, správné hygieně a odklízení zhroucených budov ve čtvrtích Al-Matahn a Al-Islah a podíl na obnově zničeného Mosulu. V našem projektu je rehabilitována válkou zničená vodovodní síť. Díky tomu se obnovuje systém dodávek pitné vody místním obyvatelům. Projekt výrazně zkvalitní životní prostředí ve zmíněných čtvrtích, kde je v tuto chvíli potřeba zajistit odvoz komunálního odpadu a trosek budov. Na odklízení trosek města se podílejí místní obyvatelé. Kromě toho pro ně pořádáme osvětová školení o správné hygieně. Celkem pomáháme 6000 obyvatelům Mosulu.

 

PŘEDCHOZÍ PROJEKT

V roce 2018 byl opraven a vyčištěn tok místní řeky, který byl zablokovaný. Zároveň byly renovovány potrubní kanalizační systémy zničené válkou. Do činností jsme zapojili místní komunitu formou finanční pomoci cash-for-work. Místní lidé se stále potýkají s následky války. Ti z nich, kteří jsou schopni práce, pomáhají  obnovovat důležitou infrastrukturu ve svém okolí a zároveň si vydělají potřebné peníze. Projekt podpořil 11 594 obyvatel Mosulu.

Více o projektu z roku 2018 Zlepšení sanitace a hygieny a obnova kanalizačního systému v západním Mosulu v Iráku  si můžete přečíst na tomto odkaze.

Projekt byl podpořen z prostředků českých dárců a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci humanitární pomoci poskytované do zahraničí.

O projektu jsme také psali na serveru denik.cz.