Skip to main content

Doba trvání: 1. 11. 2018 – 31. 12. 2019

SITUACE V REGIONU

Niger, podobně jako Čad, je ovlivněn nejen nepříznivými přírodními podmínkami, ale i násilnými konflikty, které sužují místní obyvatele. V zemi se proto pohybují vnitřně vysídlené osoby i uprchlíci z okolních zemí. Klimatické změny v kombinaci s ozbrojenými konflikty způsobují nedostatečný přístup obyvatel ke zdrojům obživy. Tradiční způsoby obživy – zemědělství, rybářství a další – jsou často pozastaveny a možnost důstojného života se tak pro místní obyvatele snižuje a celé rodiny upadají do chudoby.

V samotném Nigeru je jednou z nejohroženějších oblastí region Diffa, kde působí aktivity projektu „Podpora živobytí rodin v Nigeru“ financovaného Ministerstvem vnitra České republiky, programem „Pomoc na místě“. Cílem projektu je snížit vliv krize, která se šíří ze severu Nigérie, prostřednictvím podpory zasaženého obyvatelstva a posílením jejich socio-ekonomické soběstačnosti a odolnosti se s obdobnými krizemi vyrovnat. Projekt se zaměřuje na skupiny ohrožených obyvatel v oblastech Kabléwa, N´guigmi a Gueskerou.

 

O PROJEKTU

V rámci tohoto projektu CARE podporuje důstojné živobytí ohrožených rodin v Nigeru. Jedinci získávají potřebné dovednosti a znalosti k podpoře živobytí a výdělečných aktivit. Komunity podporujeme skrze zakládání tzv. spořících kooperativ (VSLA, Village Savings and Loans Associations), kde se ohrožené skupiny obyvatel (zejména matky samoživitelky a jedinci se znevýhodněním) učí společně hospodařit s finančními zdroji, posilují svou finanční gramotnost a jsou podporování v investování. Členky a členové takových skupin se tak navzájem motivují a postupně se stávají méně náchylnými k náhlým změnám a katastrofám.

CARE dále buduje kapacity a dovednosti ohrožených jedinců skrze podporu vzdělávání a startu v podnikání pro matky samoživitelky i mladé lidi, kteří patří mezi nejnáchylnější skupiny a častý terč náborářů ozbrojených a teroristických skupin. Mezi podporované výdělečné činnosti patří například zakládání a rozšiřování zemědělské produkce s využitím inovativních technik a technologií, podpora chovu a hospodaření s drobným dobytkem a další aktivity.

Vedle již zmíněných aktivit se CARE zaměřuje i na zvyšování povědomí jedinců a jejich rodin o aspektech neregulérní migrace a hlavních rizicích s tím spojených.

Více informací o průběhu tohoto projektu se můžete dozvědět ve Zprávě o činnosti pro rok 2018.

Ve stejném regionu podporuje CARE i přístup ke zdravotní péči – zejména pro ženy, které se staly obětmi sexuálního násilí. Přečtěte si více v článku o sexuální a reproduktivní zdraví vysídlených a hostitelských rodin v Nigeru.

Doporučujeme si také přečíst příběh Hadjo, ženy, která poráží chudobu.