Skip to main content

Aktuálně jsou za rizikovou skupinu ohroženou nákazou nemocí COVID-19 označováni muži a staří lidé. Ženy a dívky žijící v chudobě uprostřed humanitárních krizí však musí čelit nečekaným výzvám.
“Víme, že ve chvílích nouze jsou to právě ženy a dívky, o které je postaráno až jako o poslední,” říká Susannah Friedman, ředitelka humanitární strategie CARE. “Ani současná situace není výjimkou. Následky pandemie nemoci COVID-19 zasáhnou ženy a dívky ve velké míře.

Z aktuální analýzy organizace CARE vzešlo najevo, že propuknutí epidemie v rozvojových zemích a oblastech postižených humanitárními krizemi může zásadně ohrozit zdraví, živobytí a bezpečí žen a dívek.

Zde je pět konkrétních důvodů, proč tomu tak je:

 

1. Ženy a dívky jsou v době epidemií více ohroženy sexuálním násilím 

V průběhu epidemie eboly v západní Africe došlo ke zvýšení počtu případů sexuálního násilí a zneužití. Když byly školy v Sierra Leone během epidemie zavřeny po dobu devíti měsíců, přibližně 18 000 dospívajících dívek otěhotnělo, což bylo velmi pravděpodobně způsobeno jejich větší zranitelností v době karantény.
Podpora pro lidi, kteří čelí domácímu násilí, je během propuknutí epidemií značně omezena. Většina prostředků je využita pro pomoc nemocným, kteří potřebují okamžité ošetření. CARE je touto skutečností značně znepokojena. Při epidemii nemoci COVID-19 může dojít ke zvýšení násilí na ženách kvůli omezení pohybu vlivem karanténních opatření.

2. Ženy kvůli epidemiím často přicházejí o práci 

Restrikce související se šířením nákazy COVID-19 mají negativní dopady na živobytí žen v rozvojových zemích. V Keni je, stejně jako v mnoha dalších státech, v současné chvíli zákaz jakéhokoliv veřejného shromažďování. Toto nařízení vedlo k zavření všech trhů v zemi. Keňské ženy a dívky se často živí prodejem výrobků a potravin na tržnicích a v ulicích, mnoho z nich tak nyní přišlo o práci. Bez relevantních příjmů se ocitají celé rodiny. Ve východní Africe jsou také ženy často zodpovědné za přesun zboží v rámci mezinárodního obchodu. Země jako například Uganda a Rwanda však v současné chvíli zavírají hranice a tím je jakýkoliv mezistátní obchod dočasně znemožněn.

Ilustrační snímek. CARE

 

3. Hygienické pomůcky pro ženy budou nedostatkovým zbožím 

Ženy a dívky, které jsou závislé na dodávkách hygienických pomůcek od humanitárních organizací, budou pravděpodobně negativně ovlivněny přerušením zásobování. Většina humanitárních organizací teď soustředí maximum svých snah na dodávky ochranných pomůcek a čisté vody ve snaze zabránit šíření nemoci COVID-19.

4. Ženy a dívky jsou první, kdo pocítí dopad nedostatku potravin 

Společenské normy v mnoha kulturách udávají, že ženy a dívky jedí z celé rodiny až jako poslední. V Ghaně a moha dalších státech byly z důvodu prevence zavřeny všechny školy. V důsledku toho byl dočasně přerušen i státní program stravování, v rámci kterého je pravidelně distribuováno jídlo více než 2,6 milionu dětem po celé zemi. Riziko podvýživy u místních dívek se tak ještě zvyšuje.
Během epidemie eboly v západní Africe se mnoho rodin dostalo do natolik tíživé situace, že byly ženy nuceny nabízet sexuální služby výměnou za potraviny pro sebe a své děti.

5. Role opatrovnic vystavuje ženy vyššímu nebezpečí nákazy 

Ženy a dívky jsou ve většině kultur těmi, které se starají o děti i staré a nemocné lidi, tím se pro ně automaticky zvyšuje riziko nákazy. Tato role jim je přidělena nejen vlivem společenských zvyklostí, ale také podobou struktury oficiálních systémů – 70 % všech zdravotnických pracovníků na světě jsou ženy.