Skip to main content

Etiopie: Přístup k vodě a sanitaci pro vnitřně přesídlené osoby a hostitelské komunity, druhá fáze, East Hararghe

etiopie-afar

Copyright: Michael Tsegaye/CARE

 

Doba trvání: 1. 4. – 31. 12. 2020

 

AKTUÁLNÍ SITUACE V ZEMI

Situace ve východním regionu Afriky, kde leží i Etiopie, se v posledních letech výrazně zhoršila vlivem klimatické krize a politických konfliktů.

Etiopie je jednou ze zemí, které byly dopady přírodních katastrof a nestabilní politické situace zasaženy nejvíce. Výsledkem jsou masivní přesuny lidí uvnitř země. Tito lidé opouštějí svá obydlí, aby našli bezpečné útočiště a obživu. Přesouvají se do táborů či komunit a zakládají nové domovy – zázemí pro nové přistěhovalce je však téměř nulové.

V roce 2020 potřebuje v Etiopii humanitární pomoc 8,4 milionu lidí (z toho více než polovina dětí). Takzvaně “vnitřně přesídlených osob” je v zemi více než 1,5 milionu.

East Hararghe

V oblasti East Hararghe leží uprchlické tábory Fedis a Babile, ve kterých se v současné chvíli nachází přes 24 000 lidí.

Zásadní potřebou k zajištění zdraví a důstojnosti obyvatel táborů je přístup k vodě – 89 % vnitřně přesídlených osob nemá přístup k pitné vodě a 78 % nemá v současné době možnost využívat funkční hygienická zařízení.

Nedostatek vody znemožňuje lidem dodržování základních hygienických návyků, což způsobuje šíření řady onemocnění, jejichž následky pak trpí zejména malé děti a starší lidé. Daleké cesty pro vodu jsou navíc často nebezpečné. Ženy, které často cesty podnikají, se mohou snadno stát obětí fyzického násilí či napadení zvířetem.

JAK POMÁHÁME:

Za finanční podpory Ministerstva zahraničí České republiky a dárců CARE Česká republika pomáháme již druhým rokem v uprchlických táborech v oblasti East Hararghe, kde společně s místními lidmi zprovozňujeme nefunkční systémy dodávky vody, zprostředkováváme osvětu o dodržování hygienických opatření za účelem prevence šíření přenosných nemocí a školíme členy místních komunit na to, aby sami dokázali efektivně nakládat se zdroji vody.

Naše řešení jsou ekologická a udržitelná – členové komunit jsou proškoleni v nakládání s novými technologiemi a podpořeni ve vytvoření plánu užívání a údržby vodních zdrojů. Komunita se pak skládá na provoz.

Naším cílem je zlepšit přístup ke zdravotně nezávadné vodě a hygienické podmínky pro 16 500 lidí v nouzi.

 

KONKRÉTNÍ POMOC V ČÍSLECH:

  • Zařídíme přístup k pitné vodě pro 16 500 lidí (z toho 8 415 žen).
  • Postavíme 5 bloků latrín, ke kterým bude mít přístup 3 000 lidí.
  • Zaškolíme 25 zdravotnických a sanitárních pracovníků, 15 členů komise pro efektivní management zdrojů vody a 12 techniků pro práci s vodními zdroji.