Skip to main content

“Pokud nezohledníme nerovnost mezi muži a ženami v plánech na zajištění potravinové bezpečnosti v reakci na pandemii, kompletně selžeme ve snaze zabránit hladu, a to v globálním měřítku,” stojí v nové analýze CARE.

Bezmála 4 500 žen z 64 zemí odpovídalo na otázky a vyprávělo svůj příběh o tom, jak pandemie ovlivnila jejich životy i schopnost uživit své rodiny. Podívejte se s námi na zásadní zjištění a závěry, které demonstrují alarmující situaci žen i dívek v této nelehké době.

Kde jsou ty ženy?  

Experti odhadují, že kdyby ženy měly stejný přístup k informacím a zdrojům jako muži, byli bychom ročně schopni nasytit o 150 milionů lidí více, než je tomu nyní. Nerovnost mezi muži a ženami proto musí být zahrnuta v řešení otázky světového hladu, současná data však ukazují přesný opak:

  • Do dnešního dne bylo vydáno 73 celosvětových zpráv navrhujících řešení pro kritický nedostatek potravin v důsledku pandemie COVID-19
  • 34 z nich v plánu vůbec nezmiňuje ženy a dívky
  • Ani jedna ze zpráv nepoukazuje na rozdíl v možnostech přístupu k jídlu mezi ženami a muži
Snímek: CARE

Hlad se násobí 

Nedostatek jídla ovlivňoval negativně ženy již před příchodem koronaviru. V mnoha kulturách jedí ženy a dívky méně a až jako poslední z celé rodiny. Pandemie COVID-19 pak tuto skutečnost ještě zhoršuje. Například v Bangladéši již více než 33 % žen omezilo konzumaci jídla v posledních měsících, aby byly schopné uživit své děti a ušetřit peníze na horší časy, v Libanonu je tomu tak dokonce u 88 % žen. 50 % palestinských žen uvedlo, že v době pandemie ztratily práci a přišly tak o možnost zprostředkovat potraviny svým rodinám.

 Tragický scénář se opakuje, je čas na změnu

“Během zdravotních a humanitárních krizí ženy zpravidla ztrácejí svá práva, příjmy, zdraví a často bohužel i životy,” popisuje v analýze Tonya Rawe, ředitelka programu CARE na zajištění světové potravinové bezpečnosti. Pokud nejsou ženy zahrnuty do rozhodovacích procesů a pokud není při návrhu řešení brán ohled na odlišné možnosti a příležitosti pro ženy a muže, nebude řešení fungovat. Proto navrhujeme, aby OSN v rámci Summitu o systémech potravinové bezpečnosti v roce 2021 tuto skutečnost zohlednila a zapojila do diskuze skupiny na ochranu práv žen a dívek.”

Celá analýza CARE je k nahlédnutí zde.