Skip to main content

Nikdo z nás není v bezpečí, dokud všichni nejsou v bezpečí. 

 

 Praha, 4.1.2021 

CARE se v roce 2021 chystá pomoci komunitám po celém světě a zajistit přístup k vakcíně proti covid-19 pro více než 100 milionů ohrožených lidí – včetně zdravotníků, svobodných matek, dětí i těch, kteří žijí v extrémní chudobě. 

Spravedlivé zajištění přístupu k vakcíně pro všechny komunity na světě bez rozdílu je výzvou, která nemá v novodobé historii obdoby. CARE je připravena chopit se iniciativy v globálním měřítku. Organizace má mnohaletou zkušenost s celosvětovou humanitární pomocí, a to včetně například distribuce vakcín v nejrůznějších situacích, od běžné imunizace dětí přes potlačení dětské obrny až po pomoc při epidemiích Eboly uprostřed válečných konfliktů. Organizace je také expertem na logistické plánování a přípravu i koordinaci potřebné pomoci uvnitř vyloučených a ohrožených komunit. 

“CARE budovala globální infrastrukturu na pomoc lidem zasaženým covid-19 od samého začátku pandemie, a to zejména v oblasti prevence šíření nemoci a potlačení negativních ekonomických dopadů krize. Dnes se ocitáme ve zcela nové situaci – máme šanci pandemii ukončit. Jsme připraveni využít veškerou svou expertízu pro zajištění rychlé distribuce vakcíny do těch oblastí světa, kde lidé čelí extrémní chudobě a krutým životním podmínkám,” říká Michelle Nunngenerální prezidentka a CARE USA. “Covid-19 nám všem ukázal, že současný svět je nenávratně propojen. Nikdo z nás není v bezpečí, dokud všichni nejsou v bezpečí.” 

CARE plánuje zajistit vakcínu pro tři klíčové skupiny: 

Zdravotníky

Od začátku pandemie pomáhala CARE zdravotníkům v první linii, zejména pak ženám, které tvoří více než 70 % veškerých pracovníků ve zdravotnictví. Organizace bude pokračovat ve svých snahách ochránit ty, kteří sami chrání své komunity. 

Ženy

Ženy zastávají většinu péče o nemocné a zranitelné lidi ve svých komunitách. Riziko nákazy je u nich tedy mnohem vyšší, zároveň jsou však samy nepostradatelnou součástí odezvy na pandemii. CARE si uvědomuje důležitou roli žen a je připravena je ochránit. 

Lidi v extrémní nouzi 

Lidé žijící v dočasných táborech či uprostřed válečných konfliktů mají velmi omezený přístup ke zdravotní péči. Ti, kteří se v současné chvíli nacházejí mimo své rodné země, nemusí splňovat podmínky pro vakcinaci na daném území. CARE se zasadí o spravedlivé zajištění přístupu k očkování pro tyto komunity. 

Edukace jako nedílná součást pomoci  

CARE je důvěryhodným partnerem pro komunity po celém světě. Organizace je připravena vyvracet pochybnosti a strach ohledně vakcinace formou edukace uvnitř komunit s cílem zajistit bezproblémový průběh celého procesu. 

Hlavní misí CARE je zachraňovat životy, porazit chudobu a dosáhnout sociální spravedlnosti – věříme, že právo na zdravotní péči je základním lidským právem. Proto jsme odhodláni zajistit distribuci vakcíny pro ty, kteří potřebují pomoci, a to bez ohledu na to, kde žijí. 

Pro více informací kontaktujte: 

Katarínu Klamkovou (ředitelku CARE Česká republika) na email katarina.klamkova@care.cz nebo na číslo +420 608 820 637 

Kateřinu Buráňovou (vedoucí komunikace, marketingu a fundraisingu CARE Česká republika) nemail katerina.buranova@care.cz nebo na číslo +420 739 324 019