Skip to main content

Praha, 24.3.2021 

Humanitární organizace CARE International zcela odsuzuje střelbu bezpečnostních sil na sedmiletou holčičku v jejím domě v Mandalay, která se stala dosud nejmladší obětí násilných zásahů proti opozici. 

CARE International vždy vystupovala proti užívání násilí vůči protestujícím lidem. Střelba na dítě ve vlastním domově však indikuje zcela nový, katastrofální dopad lhostejnosti k životu druhých. 

Obáváme se o bezpečnost a zdraví obyvatel Myanmaru a požadujeme, aby ozbrojené bezpečnostní složky okamžitě upustily od projevů násilí a začaly respektovat práva občanů, včetně mezinárodního práva na ochranu civilního obyvatelstva. 

Největší obavy máme o zranitelné skupiny lidí na okraji společnosti, a především o ty, kteří žijí v oblastech, kde násilné konflikty probíhají už delší dobu.

Tato nejnovější tragická zpráva z Mandalay nám bohužel potvrzuje naši zkušenostže ženy a dívky jsou v dobách krize extrémně ohroženy.