Skip to main content

Před třemi lety se k ozbrojeným konfliktům, které africké Mali sužují již delší dobu, přidala i nová mezikmenová válka o zdroje a pastviny. Přímo ve středu země se střetly dvě silné komunity. Obě strany se dopouštěly bezpráví a masakrů. Vypálené vesnice, hromadné přestřelky, vypleněné zásoby. Některé oblasti se zcela vylidnily.  

Mali patří k deseti nejchudším státům světa a 9 z deseti obyvatel žije podle měřítek OSN pod hranicí chudoby.  Země trpí následky klimatických změn v celé sahelské oblasti. 

Paní Fanta je jednou z žen, které musely opustit svou vesnici a zanechaly za sebou smutné vzpomínky. Svůj příběh popsala: 

„Jmenuji se Fanta, je mi 32 let a jsem matkou čtyř dětí, dvou chlapců a dvou dívek. Nejstaršímu je 10 let a nejmenšímu jsou 4 roky. Mojí domovskou vesnicí byla Deguessagou v provincii Diallassagou. 

Můj manžel měl půdu, kam až oko dohlédlo. Měli jsme pracovní voly, které si často dokonce najímali jiní farmáři. Byli jsme šťastní, nejen má rodina, ale celá komunita. Žili jsme v míru. Až jednoho dne jsme se doslechli, že došlo ke konfliktu mezi Peulhy a Dogony. Hned jsem věděla, že z toho nevzejde nic dobrého. Rozhodování bylo těžké, ale poslali jsme staré lidi z rodiny a mé dva chlapce ke strýci do sousední Burkiny. Následovaly boje, odveta za odvetou, až dokud nepřišla řada na naši vesnici.  

Přišli v úterý v noci, kdy jsme všichni spali, a všechno zapálili. Všude okolo byl hustý dusivý kouř, který stoupal ze střech, podkroví a domů. Odevšad jsme slyšeli výkřiky. Běželi jsme pro naše dcery. Stihli jsme to, než se k nim dostal oheň. Potom jsme utekli a nechali za sebou zvířata, zásoby potravin, všechno. 

Po cestě nás zastavila skupina ozbrojených mužů a odvedli všechny muže včetně mého manžela. Jen Bůh ví, co mu udělali, už jsem ho nikdy neviděla. Vzali mi moji spřízněnou duši, otce mých dětí a mého nejlepšího přítele. Jak celý konflikt začal, ani kdo ho začal, nevím. Oddělil mě ale od mých synů, rodičů, od manžela, a ztratila jsem kontakt i s ostatními ženami z rodiny.  

Když jsme přišli do Zogofiny, potkala jsem tu další naše sousedy, kteří utekli. Máme ale potíže s jídlem a s hledáním ubytování. Bez dobré vůle lidí ve vesnici bychom s dětmi hladověli.“ 

Do bezpečnějších oblastí utekly masy lidí. Ke kmenovému násilí se v roce 2020 přidaly i silné záplavy, které zničily úrodu a další tisíce rodin připravily o střechu nad hlavou. Své původní domovy opustilo celkem jeden a půl miliónu obyvatel, kteří nyní žijí v uprchlických komunitách. Zejména v centrálním regionu Ségou žijí pohromadě místní s vnitřně přesídlenými Malijci a řada rodin již trpí vážným nedostatkem potravin.  

Česká humanitární organizace CARE v regionu Ségou pomáhá i díky podpoře Ministerstva zahraničních věcí ČR. Vnitřně vysídlení dostávají okamžitou potravinovou pomoc, ta je ale jen prvním krokem. Z dlouhodobého hlediska je klíčové obnovit farmaření a nastartovat ekonomiku. Ohrožení zemědělci a pastevci získávají zdarma osivo, nářadí, hnojivo a školení v oblasti udržitelného zemědělství. Stabilitu nejvíce postiženým rodinám zajistí ovce nebo koza. 

„Abych se postarala o své dcery, snažím se trochu obchodovat. Za peníze, které jsem dostala od CARE, jsem od vesničanů nakoupila vypěstovanou rýži, koření a listy baobabu. Všechno jsem se ziskem prodala na trhu. Pro mě je tato pomoc skutečným požehnáním, vyslyšená modlitba. Získala jsem 2 500 franků za 3 dny (tj. asi 100 Kč). Své podnikání teď zdvojnásobím. Později bych chtěla prodávat další věci jako bambucké máslo, chilli. S touto pomocí si budu moct splnit některé ze svých snů. Bude ze mě skvělá obchodnice“, těší se paní Fanta. 

Situaci mnoha rodin, zejména těch neúplných, zhoršuje nerovnost pohlaví, která je v Mali jedna z největších na světě. Ženy nemohou vlastnit půdu, kterou by mohly dlouhodobě obdělávat. Nemají téměř žádná rozhodovací práva a nemají přístup k půjčkám, nemohou tak začít podnikat. CARE proto podporuje vznik spořitelních a úvěrových skupin. Jejich členky vytvoří společný kapitál z vlastních úspor a poté jej investují. Tyto kooperativy představují jednoduchý a velmi efektivní nástroj, který pomáhá ženám i v těch nejchudších oblastech dosáhnout na drobné půjčky. Podpora Ministerstva zahraničních věcí ČR skupiny umožňuje vznik takových kooperativ a poskytuje členkám školení v oblasti podnikání a finanční gramotnosti.