Skip to main content

Praha, 18.5.2021

CARE International je hluboce znepokojena porušením lidských práv a důstojnosti Palestinců a Izraelců. Jako organizace jsme proti takovýmto násilným zločinům a apelujeme na obě strany konfliktu, aby okamžitě přestaly s tímto krveproléváním. Apelujeme také na světové lídry, aby zahájili jednání s Palestinou i Izraelem, pomohli oběma stranám ukončit svůj spor a zabránili Izraelské vládě v dalším násilném vystěhovávání Palestinců, neboť tento čin ohrožuje samotnou existenci Palestinského lidu ve východním Jeruzalémě. Hrubé jednání a vynucené vyhošťování vede ke ztrátě živobytí, nárůstu počtu lidí bez domova a ve výsledku celkovému úpadku rodin a palestinské společnosti jako takové. 

V Pásmu Gazy momentálně žije 2,2 milionů lidí a infrastruktura celého území je na takový počet obyvatel značně omezena. Pozemní komunikace jsou zcela pod kontrolou Egypta a Izraele a útěk ze země je tedy prakticky nemožný. V důsledku neutichajících náletů zahynulo už minimálně 122 lidí, mezi nimiž bylo 31 dětí a 20 žen. Dalších 900 je vážně zraněno. Na straně Izraele jsou také ztráty – zabito bylo 6 lidí a zraněno je přibližně 200. Situace je vypjatá a obou stranách a násilných zločinů po celé zemi jen přibývá. Už tak závažná humanitární krize v Gaze se den ode dne rapidně zhoršuje dál. 

Vyhošťování rodin žijících v Sheikh Jarrah ve východním Jeruzalémě je čím dál tím surovější. Palestincům je násilím konfiskován majetek, jejich domy jsou demolovány a zhruba 970 lidí (z toho 424 dětí) čelí úplnému vyhoštění z města. De jure anexe a násilí páchané na Palestincích je v přímém rozporu s ustanovením mezinárodního humanitárního práva, proti kterému Izrael svým jednáním jde. Izrael, jakožto okupující mocnost, by měl zajistit práva a ochranu palestinského civilního obyvatelstva, které má na okupovaném území bydliště. Místo toho porušuje i Článek 49(6) z Ženevské úmluvy, který výslovně zakazuje přesidlování vlastního obyvatelstva okupující země do regionů země okupované. 

PÁSMO GAZA, PALESTINA – 13. května 2021: Palestinská žena se dívá na trosky svého domu, který byl zničen během náletu izraelských bombardérů na Beit Lahia, ve vesnici na severu Pásma Gazy.  © Ahmed Zakot/SOPA Images/Lightrocket 

V odpověď na urgentní potřebu asistence v důsledku neustálého protiprávního jednání žádá CARE bezodkladný přesun mediků a dalšího personálu pracujícího v humanitárním sektoru do míst, kde je právě teď nejvíce zapotřebí rychlé intervence a záchrany lidských životů. Zajištění bezpečného přístupu mediků na tato místa je klíčové stejně jako poskytnutí přímé humanitární asistence těm lidem, kterým kolabující zdravotnický systém Gazy již nedokáže pomoci sám. 

Světoví lídři musí jednat ihned, podpořit ukončení krvavých konfliktů mezi Palestinou a Izraelem, do hloubky rozkrýt důvody vedoucí k těmto proviněním a jednou provždy boje ukončit. Izrael by měl začít plnit své povinnosti vůči okupovaným Palestincům a dodržovat mezinárodní zákony. Apelujeme na vlády všech zemí, aby konečně zakročily a zajistily, že Izrael skončí se svým systematickým, násilným a bezohledným jednáním vůči Palestincům, které probíhá takřka bez povšimnutí již desetiletí. 

CARE je v Palestině aktivní od roku 1948. Poskytuje humanitární asistenci, podporuje rovnoprávnost a zasazuje se o posílení sociálního postavení znevýhodněných osob. CARE vždy stojí na straně lidí vystavených násilí, diskriminaci a válečným konfliktům. 

Kontakt pro média: 
Muzna Shihabi, Regionální poradkyně v oblasti komunikace |CARE – Middle East a Severní Afrika (MENA) 
tel.: +961 (70) 982 516, e-mail: muzna.shihabi@care.org