Skip to main content

Dnešním dnem začíná druhý rok konfliktu na Ukrajině. Posledních 12 měsíců jste spolu s dárci CARE z celého světa pomáhali těm, kteří to potřebovali nejvíce. 

Od února 2022 do ledna 2023 se pomoc CARE a našich partnerů dostala k více než 989 700 lidem, které zasáhla krize na Ukrajině. Pomáháme v Polsku, Rumunsku, Gruzii, Německu i České republice.

Součástí pomoci byly například:  

  • Potravinová pomoc pro 650 000 lidí

  • Čistá voda a důstojné hygienické podmínky pro 254 900 lidí

  • Zdravotní pomoc pro 161 500 lidí

  • Finanční pomoc pro 66 200 lidí

  • Ubytování pro 49 800 lidí

  • Psychosociální podpora pro 51 400 lidí

  • Prevence genderově podmíněného násilí pro 7 800 lidí

  • Přístup ke vzdělání pro 16 700 lidí

Po akutní pomoci v začátcích konfliktu přicházejí nové humanitární výzvy. Ženy nyní tvoří 59 % z 5,4 milionů vysídlených lidí na Ukrajině. 86 % z 8 milionů těch, kteří našli útočiště v Polsku, Rumunsku, Maďarsku, na Slovensku, v Německu i České republice, jsou ženy a děti. Za poslední rok prokazatelně vzrostlo sexuální a genderově podmíněné násilí na ukrajinských ženách a dívkách.

„Nyní je důležitější než kdy jindy zachovat naši podporu těmto statečným ženám a dětem,“

 komentuje situaci Sofia Sprechmann-Sinero, generální tajemnice CARE.

„Běžíme humanitární maraton. A v maratonu nikdy nejsou nejtěžší první minuty, ani ty poslední. Jsou to ty uprostřed, kdy je potřeba vytrvat,“

dodává Sofia.

Naše snahy na pomoc lidem zasaženým válkou neustávají, právě naopak. Pomáháme ženám, dětem a všem, kteří to právě teď potřebují. Mimo jiné se zaměřujeme také na pomoc ukrajinským rodinám, které útoky na energetickou infrastrukturu zanechaly bez elektřiny a tepla.

Vážení dárci, přijměte prosím naše velké díky za to, co jste skrze CARE v posledních dvanácti měsících dokázali. Srdečně děkujeme také Vám všem, kdo se rozhodnete podporovat zranitelné lidi i nadále.