Skip to main content

Klimatická změna se postupně dotýká nás všech. Několikanásobně více jsou ale ohroženy ženy a děti v nejzranitelnějších částech světa. Ukazuje se to například v Etiopii, která zažívá nejhorší sucho za poslední čtyři dekády.

V celé zemi trpí více než 24 milionů lidí následkami sucha, kteří se přesidlují a hledají bezpečnější domovy a úrodnější místa. Stávají se vnitřními uprchlíky ve vlastní zemi. CARE v jižní Etiopii již několik let v řadě pokračuje za podpory českého Ministerstva zahraničních věcí v projektu, který lidem pomáhá s odolností vůči následkům klimatické krize.

Děti příchází o vzdělání a zdravotní péči

Klimatická krize má přímé dopady na životy dětí. Ty totiž kvůli neustálému stěhování meškají ve škole a ztrácí jednu z nejcennějších věcí, vzdělání. Chlapci se vydávají pást dobytek. Dívky podnikají dlouhé a riskantní cesty pro vodu, při nichž čelí nebezpečí napadnutí zvěří nebo nebezpečnými lidmi. Nejen že děti přichází o vědomosti, ale mnohdy také o zdravotní péči, protože odjedou mimo její dosah.

Na řešení změn klimatu mají jedinečný pohled ženy, a proto je důležité, aby mohly projevit svůj názor a byly zapojeny do rozhodování. Na schůzkách komunit a etiopské vlády jsou zastoupeny jak muži, tak i ženy, které zde sdílí specifické problémy sebe a svých dětí, a společně s ostatními hledají řešení. Problémy zdaleka nespočívají jen v absenci výuky. S nedostatkem úrody souvisí také strádání kvůli hladu. Jedním z problémů, které ženy zmiňují, je nedostatek výživy těhotných matek a novorozenců. Obzvlášť malé děti mohou mít celoživotní následky.

Nucené vdavky nezletilých dcer

Některé rodiny dále nedokážou uživit všechny své potomky a rodiče pak sahají k zoufalým a těžko představitelným činům. Jako řešení někdy v beznaději provdávají své nezletilé dcery, aby je mohl zajistit někdo jiný. Osobní zkušenost s dětským sňatkem má i Eleni, která byla provdána v pouhých dvanácti letech.

 „Jsem nejmladší z rodiny a jak moji rodiče stárnuli, bylo pro ně těžší vydělat dostatek peněz na mou školu. Chtěli, aby se o mě někdo postaral a mysleli si, že mě čeká lepší život, když budu mít manžela,“ podělila se Eleni.

 „Bála jsem se a byla jsem naštvaná, protože mi nikdo dopředu neřekl, že se budu vdávat a budu muset opustit svou rodinu a vesnici. Neměla jsem čas myslet na to, jak může manželství ovlivnit můj život a sny. Neměla jsem ani čas si o tom pořádně promluvit s rodiči, protože obřad proběhl hrozně rychle,“ dodává Eleni. Chyběla jí její rodina a chtěla se k nim vrátit zpátky a chodit znovu do školy. To se naštěstí podařilo, ale ne všechny dívky mají takové štěstí.

V Etiopii je zhruba 15 milionů dětských nevěst. Jedna ze čtyř dívek vstupuje do manželství před osmnáctými narozeninami. K dětským sňatkům přistupují chudí rodiče často z čirého zoufalství. Dívky pak bývají v manželství často zneužíváné a nemají zastání.

Klimatická změna působí na nás všechny. Smutnou skutečností však je, že dopadá tíživěji na ty, kteří jsou již v zranitelné situaci.

Předpověď počasí zachraňuje životy

Většina obyvatel oblasti Borana v jižní Etiopii se živí pastevectvím. Dobytek je často jediným majetkem rodiny a znamená život.

Protože ve velkém usychají pastviny, jsou zvířata oslabená a postupně umírají. Projekt pomáhá ženám a mužům jednat na základě předpovědi počasí. Pokud vědí, v jaké oblasti hrozí sucho, mohou se rozhodnout, co je výhodnější. Zda mají dobytek hnát jiným směrem nebo ho prodat na trhu a koupit si potraviny. V připravené a zdravé komunitě se tak zvyšuje naděje dívek a žen na lepší budoucnost, ve které nemusí trpět.

Projekt realizuje CARE v oblasti Borana Zone s podporou Ministerstva zahraničních věcí ČR a dárců CARE Česká republika. CARE na místě například pořádá školení o budování seníků, správě pastvin nebo o prevenci eroze půdy. Oblasti se každopádně s podporou svých dárců hodlá věnovat dlouhodobě.