Skip to main content

Extrémní sucha dříve do Etiopie přicházela v horizontu desetiletí, nyní se vlivem klimatických změn opakují téměř každým rokem. V důsledku toho se miliony lidí ocitají bez přístupu k pitné vodě. V zemi, kde je méně než 1 doktor na 10 000 obyvatel, se potřebné péče dočká minimum lidí. Již před příchodem pandemie COVID-19, lednu 2020, potřebovalo akutní humanitární pomoc 8 milionů Etiopanů. Jak tyto zranitelné lidi zasáhne koronavirus?

Ohnisko nákazy se přesouvá, Afriku to nejhorší teprve čeká

Ačkoliv v Evropě se situace postupně uklidňuje, čísla nakažených nemocí COVID-19 v afrických státech rychle stoupají. V Etiopii se křivka nákazy v posledních dnech dostala na téměř vertikální úroveň.

Zdroj: Worldometers.info (17.6.2020)

Veškeré dostupné údaje jsou navíc značně podhodnocené. Rozvojové africké státy nemají dostatek finančních prostředků ani lidských kapacit pro relevantní měření případů nákazy koronavirem. Reálná situace je tedy mnohonásobně horší, než ukazují data.

Prevence je nejlepším možným řešením

Důležitost preventivních opatření byla důrazně akcentována i v zemích západního světa, v Africe jsou však v podstatě jediným možným řešením.

“Úroveň zdravotnictví v Etiopii je naprosto žalostná, u vnitřně přesídlených osob žijících v uprchlických táborech, kterých je v současné chvíli v zemi více než 1,5 milionu, se pak šance na zdravotní ošetření rovná nule. Preventivní opatření jsou tak jedinou možnou obranou před pandemií COVID-19. Pokud se nákaza ještě rozšíří, budou následky pro obyvatele Etiopie fatální,” říká Katarína Klamková, ředitelka humanitární organizace CARE Česká republika.

Pandemie COVID-19 zasáhla Etiopii. Snímek: CARE

Naděje se zrcadlí ve vodě

Dodržování preventivních opatření je však v zemi, kterou už několik let sužují extrémní sucha, velkou výzvou. Bez externí pomoci nemají Etiopané šanci bránit se přicházející pandemii. Organizace CARE Česká republika se aktivně zasazuje o zlepšení situace. V rámci projektu, který vznikl za finanční podpory Ministerstva zahraničních věcí, zlepšuje efektivním způsobem přístup k čisté vodě pro obyvatele oblasti East Hararghe na východě země. Zaměřuje se také na šíření osvěty o dodržování preventivních opatření v aktuální situaci. Nyní je připravena pomoci více než 16 500 lidem. To ale pro zastavení šíření koronaviru bohužel nestačí.

Pomoci však můžete i vy. Veškeré vaše dary putují na okamžitou pomoc zranitelným lidem v aktuální situaci. Připojte se prosím a pomozte ochránit ty, které to nejhorší teprve čeká. Děkujeme!

www.balikypomoci.cz

DMS ve tvaru “DMS CARE 190” na číslo 87 777

nebo převodem na účet 0243308210/0300