Skip to main content

KDE A PROČ POMÁHÁME 

Situace v Sýrii je jednou z nejhorších humanitárních krizí současnosti. Pomoc potřebuje přes 15 milionů lidí. Většina z nich jsou ženy a děti. Více než dekádu Sýrii sužuje konflikt. V únoru tohoto roku navíc přišlo ničivé zemětřesení. Tisíce lidí přišly o život, desetitisíce ztratily domov, milion dětí doteď nemůže chodit do školy. Problémem je místy zcela zničená infrastruktura, nedostatek nezávadné vody, nedostatečná hygiena, ale třeba i riziko šíření cholery. Ta ohrožuje 1,2 milionu osob. Země navíc čelí dopadům klimatické krize. Extrémní sucha i obrovské povodně připravují místní o hospodářská zvířata i úrodu. Důsledkem je velká chudoba a hlad.  

CÍLE PROJEKTU 

Poskytujeme humanitární pomoc lidem zasaženým zemětřesením. Zajišťujeme nezávadnou vodu, dostatečnou výživu i hygienu. Druhým z cílů projektu je také pomoc zemědělcům a pastevcům na severovýchodě Sýrie. Pomůžeme jim hospodařit i v nepříznivých podmínkách, jakým čelí, a to jak těch společenských, tak i klimatických. Přispějeme k tomu, aby bylo v místech možné chovat hospodářská zvířata, což následně přispěje k tomu, že lidé nebudou muset opouštět své domovy a mířit do míst, kde si zajistí obživu.  

KOMU POMÁHÁME 

Soustředíme se na lidi zasažené zemětřesením i dlouhotrvajícím konfliktem. Pomoc zaměřujeme především na zranitelné skupiny lidí jako jsou lidé žijící v chudobě, ženy a děti, senioři nebo lidé s postižením. Pomáháme vysídleným a vnitřně vysídleným lidem, stejně jako zemědělcům, na které kromě konfliktu dopadá i klimatická změna. Podporujeme je v hospodářské soběstačnosti, aby nemuseli opouštět místo, kde žijí.   

PŘÍKLADY KONKRÉTNÍ POMOCI:  

2340 lidí v Kishreh dostalo humanitární, život zachraňující pomoc 

2625 osob v Allepu může uspokojit základní potřeby a mít k dispozici vodu, jídlo, hygienické potřeby nebo přístřeší 

390 drobných místních farmářů má k dispozici zdroje na obnovu nebo vybudování jejich živobytí  

390 místních farmářů je vyškolených k obnově živočišné výroby a produkci mléčných výrobků 

 Manažerem projektu je Jan Paul jan.paul@care.cz  

Připojte se, prosím, i Vy. Děkujeme!

Chci pomoci nyní