Skip to main content

KDE A PROČ POMÁHÁME

Nedostatek srážek a delší období sucha způsobily deficit vody a pastvin, a dovedly etiopský region Oromia do humanitární krize. Sucho trvá přes čtyři sezóny a způsobuje nedostatek obživy. Pomoc v oblasti vody, sanitace a hygieny potřebuje 5,7 milionu lidí. Voda chybí v 92% zdravotnických stanovišť a 37% zdravotnických středisek. Nemoci přenášené vodou jsou v Oromii druhou nejčastější příčinou předčasných úmrtí, a to hned po podvýživě. Kvůli nedostatku navíc musí ženy a dívky pro vodu cestovat delší vzdálenosti, čímž se vystavují většímu riziku násilí na základě pohlaví. Zároveň, region je na druhém místě v zemi co do počtu vnitřně vysídlených osob, kterých je v Oromii téměř 663 tisíc, z nichž 60 procent tvoří děti.

CÍLE PROJEKTU

Projekt je čtvrtou fází humanitární intervence ve východním Hararghe financované Ministerstvem zahraničních věcí. Jeho cílem je zvýšit přístup k bezpečným vodním zařízením, a to jak obnovou těch stávajících, tak i budováním nových. K tomu využíváme solární systémy, díky kterým podporujeme enviromentální udržitelnost. Součástí přístupu k nezávadné vodě je osvěta ohledně hygienických návyků, což je zásadní zejména v období epidemie cholery. Zaměřujeme se také na výživovou intervenci, léčbu podvýživy u dětí a těhotných či kojících žen, zdravotní péči pro matky a jejich děti, psychologickou pomoc nebo řešení případů ohrožení zdraví. Obnova vodních zdrojů navíc zkrátí vzdálenost, které musí ženy a dívky urazit za vodou, sníží se tak i riziko násilí podmíněného pohlavím.

KOMU POMÁHÁME

Cílovou skupinou jsou lidé ovlivněni složitou politickou situací, navrátilci a komunity zasažené suchem a závadnou vodou. Pomoc se týká především zranitelných domácností.

PŘÍKLADY KONKRÉTNÍ POMOCI

  • Okamžitá pomoc 35 250 lidem zasaženým suchem a složitou politickou situací
  • Vyškolíme desítky učitelů, kteří budou děti vzdělávat v pravidlech hygieny
  • Obnovíme čtyři mělké studny, které usnadní přístup k nezávadné vodě víc než 9 500 lidem
  • Nainstalujeme solární systém u dvou motorizovaných vodních čerpadel, což bude mít dopad na téměř 26 tisíc lidí
  • Studentům na místní technické vysoké škole poskytneme stáž, ve které získají zkušenost s navrhováním a realizací ekologicky udržitelných projektů

Manažerkou projektu je Kateřina Powell – katerina.powell@care.cz.

Manažerka projektu Kateřina Powell (CARE Česká republika) přestřihuje pásku při slavnostním předávání solárních panelů místní komunitě a samosprávě.

Radost místní komunity že mají konečně dostupnou pitnou vodu (woreda Kersa).