Skip to main content

KDE A PROČ POMÁHAME

Eroze půdy, odlesňování, opakující se sucha, desertifikace, degradace půdy a ztráta biologické rozmanitosti a volně žijících živočichů. Právě tak se v Etiopii projevuje klimatická změna. V reakci na ni jde o jednu z nejzranitelnějších zemí. Je totiž vysoce závislá na přírodních zdrojích a zemědělství, které k fungování potřebuje déšť. Sucho má závažné dopady především v etiopských nížinných pasteveckých oblastech. To se následně odráží i na ekonomické situaci tamních lidí. Pastevci z kmene Borana přišli kvůli suchu o víc než 1,5 milionu kusů dobytka. Lidé ztrácí zdroje obživy. Potravinová nejistota vede ke ztrátě na lidských životech.

CÍLE PROJEKTU

CARE Česká republika v Etiopii pomáhá již řadu let. Aktuální projekt se zaměřuje na oblast Borana, která je co se sucha týče obzvlášť zranitelná. Potřebné srážky se nedostavily už pět po sobě jdoucích sezón. Lidé kvůli vysokým teplotám, které znemožňují prosperující zemědělství, nemají přístup k základním sociálním službám jako je zdravotnictví, voda a infrastruktura nebo vzdělání. V CARE se proto soustředíme na školení místních lidí včetně těch ve vedoucích a řídících pozicích, aby se dokázali adaptovat na sucho, a to prostřednictvím akčního plánu. Součástí reakce na klimatickou změnu je i systém včasného varování, který místním lidem umožní připravit se na extrémní počasí. V projektu podporujeme produkci krmiv ve vybraných oblastech, nakupujeme travní semena, čistíme a připravujeme půdu, zajišťujeme výkopové práce a výsev semen. Místní lidé z těchto činností prosperují i ekonomicky.

KOMU POMÁHÁME

Cílovou skupinou jsou nejzranitelnější skupiny obyvatel, mezi které patří ženy, dívky, starší lidé a osoby s postižením. Přímá pomoc bude poskytnuta víc než 20 tisícům lidí z oblasti Elwaye, Dillo a Arero, které jsou v Borana zóně. Aby byla řešení efektivní a dlouhodobá, spolupracujeme i s místní vládou, meteorologickou agenturou i odborníky v zemědělství. Dopad pomoci nicméně bude mnohem širší – tím, že vyškolení lidé budou informace předávat dál, nepřímo pomůžeme téměř 201 tisícům lidí.

Projekt realizuje CARE v oblasti Borana Zone s podporou Ministerstva zahraničních věcí ČR a dárců CARE Česká republika. CARE na místě například pořádá školení o budování seníků, správě pastvin nebo o prevenci eroze půdy. Oblasti se každopádně s podporou svých dárců hodlá věnovat dlouhodobě.

Manažerkou programu je Kateřina Powell – katerina.powell@care.cz.