Skip to main content
Snímek: CARE USA

Síla hurikánů se vlivem klimatických změn každoročně zvyšuje. Pokud nebudou lidé v příslušných oblastech na příchod přírodních katastrof dostatečně připraveni, budou následky bouří nenávratné a smrtící, varuje organizace CARE. Období hurikánů začíná v karibské oblasti již 1. června.

Nejohroženější skupinou jsou ženy a dívky v zemích již nyní výrazně zasažených následky pandemie COVID-19. Ženy jsou nejzranitelnější zejména proto, že přírodní katastrofy mají vliv na zvyšování společenských nerovností. V nouzi dochází k přehlížení slabších jedinců a potlačování jejich práva na vyjádření vlastního názoru.

Z nového výzkumu vyplývá, že karibský region je v nadcházejících měsících nejohroženější oblastí. Na ostrově Haiti se v tuto chvíli nachází více než 4.1 milionu lidí, kteří trpí kritickým nedostatkem potravin. Realizaci humanitární pomoci výrazně komplikují restrikce okolo COVID-19. Infrastruktura ostrova je poničena následky nespočtu přírodních katastrof z minulosti. V případě, že oblast v roce 2020 zasáhnou další hurikány, bude pro místní obyvatele téměř nemožné uživit svou rodinu tradičním způsobem – například farmařením.

Snímek: CARE USA

Dopady přírodních katastrof v zemích postižených aktuální pandemií jsou jinde na světě katastrofální. Bangladéš zasáhl minulý týden cyklon Amphan, během kterého musely být více než 2 miliony lidí evakuovány do nouzových úkrytů. Dodržování dostatečného odstupu od ostatních se tak stalo nemožným a riziko šíření nákazy se mnohonásobně zvýšilo.

Snímek: CARE USA

Poslední čtyři roky se síla a frekvence hurikánů pohybuje vysoce nad průměrem. Vědci zjistili, že tato skutečnost je zapříčiněna právě změnami klimatu, které byly způsobeny nešetrným přístupem k životnímu prostředí. Z nového výzkumu vzešlo, že pravděpodobnost vzniku hurikánů nad Atlantickým oceánem se mezi roky 1979 a 2017 zvýšila o 49 %. Navíc se očekává, že síla nově vzniklých hurikánů bude ještě silnější.

Katarína Klamková, ředitelka organizace CARE Česká republika, říká:

“Hurikány zapříčinily během posledních let mnoho lidského utrpení. Vědci varují, že klimatická krize sílu přicházejících hurikánů mnohonásobně navýší. Letošní rok pak bude v kombinaci s dopady pandemie COVID-19 pravděpodobně kritický. Musíme se ujistit, že zranitelné komunity budou připraveny na příchod extrémních bouří a dokážou se ochránit. Systémy včasného varování musí být efektivní a umožnit lidem reagovat včas. Naším cílem je pak chránit především ženy a dívky v příslušných oblastech, pro které mohou být následky katastrof fatální.”

Snímek: CARE USA

CARE apeluje na každého člověka, který disponuje mocí a prostředky k ovlivnění aktuální situace, aby dbal na zajištění základních potřeb pro ty, které negativně ovlivňuje současná pandemie i extrémní výkyvy počasí. Pro předcházení vzniku nových katastrof je také potřeba, aby příslušné vlády vyvinuly snahu snížit produkci emisí a tím zabránily prohlubování klimatické krize.